Elections, digital technologies, human rights - Compendium (2020)

Council of Europe: Elections, digital technologies, human rights - Compendium (2020) : Council of Europe documents. Strasbourg, Council of Europe, 2020. 184 s.

​Koronapandemia vaikuttaa myös vaaleihin, joita voidaan joutua siirtämään tai toteuttamaan uudella tavalla. Euroopan neuvosto on koonnut keskeiset aihepiiriin liittyvät suosituksensa, päätöslauselmansa sekä muut asiakirjansa yhdeksi julkaisuksi. Yhteenvetoa on tarkoitus päivittää uusilla aiheeseen liittyvillä asiakirjoilla.

Verkkojulkaisu
Council of Europe : E-voting
Council of Europe : Elections in 2020 in the Council of Europe member states

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 27.4.2020 13.15
Muokattu 27.4.2020 13.15