Empiirinen oikeustutkimus

Nieminen, Kati – Lähteenmäki, Noora (toim.): Empiirinen oikeustutkimus. Helsinki, Gaudeamus, 2021. 438 s.

Teos laajentaa näkökulmia oikeudellisten ilmiöiden tarkasteluun ja osoittaa, että oikeustiede on monitieteistä – filosofiasta lähtien se linkittyy yhteiskuntatieteisiin ja muihin tieteenaloihin. Empiirisin menetelmin tutkitaan muun muassa lainsäädännön vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön.

Tutkimuskysymykset nousevat suurelta osin käytännön elämästä, sillä tutkimuksen kohteena on usein ihmisten käyttäytyminen, sosiaalinen toiminta tai ihmisten luomat instituutiot ja yhteiskunnan rakenteet. Empiiristen tutkimusmenetelmien avulla voidaan selvittää esimerkiksi miten ihmiset kokevat oikeuden, kuinka oikeudelliset ilmiöt ja käytännöt muuttuvat tai miksi tietynlaista rikollisuutta esiintyy.

Kirja koostuu eri alojen tutkijoiden kirjoittamista artikkeleista, jotka esimerkkeineen edustavat empiiristen menetelmien laajaa kirjoa. Niissä tarkastellaan oikeutta eri näkökulmista ja hyödynnetään sekä osallistavia menetelmiä että haastattelu-, asiakirja-, tilasto-, rekisteri- ja kyselyaineistoja. Kirjoittajat pohtivat myös millaisten oikeudellisten tutkimuskysymysten ratkaisemiseen empiirinen tutkimuskäytäntö soveltuu.

Kati Nieminen, FM, OTT, on tutkija Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista Helsingin yliopistosta.

Noora Lähteenmäki, OTM, on tohtorikoulutettava Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista Helsingin yliopistosta.Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 14.10.2021 12.30
Muokattu 14.10.2021 12.30