Environmental law in Finland

Vihervuori, Pekka: Environmental law in Finland. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2021. 476 sivua.

T​eos on kattava ja tiivis englanninkielinen kokonaisesitys Suomen ympäristöoikeudesta ja -lainsäädännöstä. Ensin selostetaan ympäristöoikeudellisia periaatteita ja oikeuslähteitä. Pääosan kirjasta muodostavat ympäristönsuojelun, luonnonsuojelun ja luonnonvaraoikeuden aineellinen sääntely eri osa-alueillaan sekä viranomaisten tehtävät. Kaavoitusta ja maankäyttöä kuvataan niin ikään. Lopuksi käsitellään vastuukysymyksiä ja oikeusturvaa.

Teoksessa on myös analyysi kansainvälisen ja alueellisen ympäristöoikeudellisen sääntelyn vaikutuksista.

OTT, MMM Pekka Vihervuori toimi vuoteen 2018 saakka korkeimman hallinto-oikeuden presidenttinä. Environmental law in Finland -teos on aikaisemmin ilmestynyt vertaisarvioituna monografiana International Encyclopaedia of Laws -sarjassa.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 7.5.2021 10.30
Muokattu 10.5.2021 22.39