Erityislapsen vanhempana : voimavaroja hyvään elämään

Anttila, Ulla: Erityislapsen vanhempana : voimavaroja hyvään elämään.  Helsinki, Kirjapaja, 2020. 160 s.

Ulla Anttila toteaa kirjansa alussa halunneensa kirjoittaa kirjan, jota hän olisi itsekin useasti tarvinnut. Hän ymmärtää omakohtaisen kokemuksen kautta vanhempien kuormituksen moniulotteisuuden ja rohkaisee heitä huolehtimaan tietoisesti omasta hyvinvoinnistaan sekä lapsen ja koko perheen oikeuksista.

Erityislapsen vanhemmuus on vaativaa, ja sitä lisäävät jatkuva taistelu lapsen oikeuksien puolesta ja loputon tarpominen byrokratiaviidakossa. Perheiden arkeen vaikuttavat niin yhteiskunnan arvot kuin eri palveluissa työskentelevien ihmisten toiminta. Anttilan mukaan tuen tulisi olla perheiden omista tarpeista lähtevää.

Kirjoittaja pohtii asioita ratkaisukeskeisesti ja käyttää lähteenä laajaa aineistoa. Hänellä on näkemyksiä vammaispalvelujen organisoinnin suhteen. Vaikka kirjan tärkeimpänä kohderyhmänä ovat erityislasten vanhemmat, on sillä epäilemättä annettavaa myös heidän kanssaan yhteiskunnan eri tahoilla työskenteleville.

Kirja sisältää myös käytännönläheisiä näkökulmia ja harjoitteita erityislasten vanhemmille omien voimavarojen vahvistamiseen. Konkretiaa ja syvyyttä lisäävät Anttilan keräämät kirjoitukset, joissa vanhemmat kuvaavat selviytymiskeinojaan ja itseään voimaannuttavia tekijöitä.

Ulla Anttila työskentelee Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiön toiminnanjohtajana, hän on sosiaalipsykologi ja sotatieteen tohtori. Hän toimi vihreiden kansanedustajana vuosina 1991–2007 ja on toiminut muun muassa eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtajana ja Autismi- ja Aspergerliiton varapuheenjohtajana.


Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 16.3.2021 19.00
Muokattu 16.3.2021 19.00