Fundamental rights protection online : the future regulation of intermediaries

Petkova, Bilyana & Ojanen, Tuomas (toim.): Fundamental rights protection online : the future regulation of intermediaries. Cheltenham, Edward Elgar, 2020. xxix, 314 s.

​Teos tarkastelee verkkosisällön kuratointia koskevia kysymyksiä ja kuratointiin liittyvää oikeudellista käytäntöä perusoikeuksien näkökulmasta. Etenkin puheeseen kohdistuva kuratointi vaikuttaa perusoikeuksista yleisimmin sananvapauteen sekä samalla rajoittaa avointa tiedonsaantia ja synnyttää informaatiokuplia.

Teoksessa käsitellään valikoidusti lainsäädäntöhistoriaa sekä keskustelua Euroopan ja Yhdysvaltojen erilaisten lainsäädäntöaloitteiden ympärillä. Esille tulevat lainsäädäntökeskustelut mm. valeuutisten sääntelystä ja keinotekoisen tiedon käsite. Paine ottaa vastuuta sosiaalisen median sisällöstä on kasvanut, ja sosiaalinen media saa yhä enemmän huomiota myös lainsäädännön päätöksentekijöiltä sen tarjotessa merkittävän alustan valeuutisille, epätiedolle ja vihapuheelle sekä tekijänoikeusrikkomuksille. Internetvälittäjien vastuu käyttäjien luomasta sisällöstä koskettaa myös kansainvälistä oikeutta. Rajat ylittävien välittäjien tulee löytää tasapaino kansallisen lainsäädännön mukaisten velvoitteidensa välillä, jos ne poikkeavat kansainvälisen oikeuden standardeista.

Teos pyrkii todistamaan sen, kuinka edelleen on epäselvää, miten välittäjiä tulee oikeudellisessa mielessä kohdella.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 7.7.2021 9.35
Muokattu 7.7.2021 9.36