Johda tunneilmastoa : vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali

Rantanen, Jarkko – Leppänen, Ira – Kankaanpää, Heikki: Johda tunneilmastoa : vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali. Helsinki, Alma Talent, 2020. 284 s.

Tunneilmasto vaikuttaa organisaation toiminnassa monin tavoin sillä ”tunteet ovat tietoa ja energiaa”. Kirja esittelee uuden näkökulman johtamiseen ja työelämän kehittämiseen. Sen taustana on laaja tutkimusaineisto, joka vahvistaa tunnetaitojen hyödyllisyyden työyhteisön johtamisessa ja ongelmanratkaisussa erityisesti muutos- ja kriisiaikoina.

"Nykyaikainen tutkimus osoittaa selvästi, että ihmisten kokemat tunteet vaikuttavat monin tavoin heidän suorituskykyynsä: energiatasoon, päätöksentekoon, vuorovaikutukseen, sitoutumiseen, palautumiseen, motivaatioon."

Kirjassa esitellään käytännön työkalu, KYARHAM-malli, jonka nimi koostuu sanoista kiinnostus, ymmärrys, arvostus, reiluus, hallinta, edistyminen ja merkitys. Näiden sanojen merkityksen pohjalta voi pohtia ihmisten työssään kokemia tunteita ja käyttäytymistä.

Kirjassa opastetaan lukuisten esimerkkien avulla, miten työyhteisön tunneilmastoa voidaan kehittää myönteisemmäksi. Kaikki kirjan tekijät toimivat työelämän kehittäjinä ja tunnetaitovalmentajina.


Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 11.5.2021 13.35
Muokattu 11.5.2021 13.37