Mannen som objekt och problem : Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970

Mannen som objekt och problem : Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970

Lindberg, Hanna: Mannen som objekt och problem: Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970. Väitöskirja. Åbo, Åbo Akademis förlag, 2014. 258 s.

​Hanna Lindbergin väitöskirja tarkastelee naistutkimuksen näkökulmasta suomalaisen sosiaalipolitiikan historiaa. Lindbergin lähtökohtana on feministinen kritiikki, jonka mukaan sosiaalipolitiikan tutkimuksessa ei ole otettu huomioon sukupuolinäkökulmaa, vaikka käytännön sosiaalipolitiikassa ja hyvinvointivaltion rakentamisessa on pohjoismaissa vahvasti pyritty sukupuolten tasa-arvoon ja naisen aseman parantamiseen.

Lindberg pureutuu väitöskirjassaan konkreettisesti tähän usein esitettyyn väitteeseen. Keskeisenä tutkimusaineistona on suomalaisen sosiaalipolitiikan tutkimuksen uranuurtajan ja ensimmäisen professorin Heikki Wariksen ja muiden sosiaalipolitiikan tutkijoiden tuotanto.

Lindberg pyrkii tekstianalyysin menetelmällä selvittämään, milloin ja miten sukupuolikategoria ilmaantui teksteihin, mitä miehistä ja naisista kirjoitettiin sekä miksi ja missä yhteydessä sukupuoli nousi esiin teksteissä.

 

Julkaisu elektronisessa muodossa
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Heikki Wariksen tuotantoa Selma-kokoelmatietokannassa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 29.9.2014 9.00
Muokattu 20.4.2015 12.28

 Tutustu myös