Medialukutaito Suomessa : kansalliset mediakasvatuslinjaukset

Salomaa, Saara ja Palsa, Lauri: Medialukutaito Suomessa : kansalliset mediakasvatuslinjaukset. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019. 61 s.

​Medialukutaito Suomessa : Kansalliset mediakasvatuslinjaukset on Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyössä laatima ja opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema kansallinen linjausasiakirja.

Linjausten valmistelu toteutettiin vuoden 2019 aikana laaja-alaisessa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ja mediakasvatuskentän moninaisuus huomioitiin hyödyntämällä erilaisia kuulemismenettelyjä.

Linjausasiakirja päivittää ja laajentaa aiempia, vuonna 2013 julkaistuja medialukutaidon kulttuuripoliittisia suuntaviivoja. Päivittämistarpeen taustalla ovat vaikuttaneet erityisesti mediakulttuurissa tapahtuneet muutokset ja mediakasvatuksen laajentuneet kohderyhmät.

Mediakasvatuslinjausten päätavoitteet ovat kattava, laadukas ja systemaattinen mediakasvatus.

Verkkojulkaisu 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) 
Medialukutaito Suomessa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 4.6.2020 15.30
Muokattu 4.6.2020 15.38