Minnesota, Moscow, Manhattan: Gus Hall’s life and political line until the late 1960s

Savonen, Tuomas: Minnesota, Moscow, Manhattan : Gus Hall’s life and political line until the late 1960s. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, The Finnish Society of Sciences and Letters, Helsinki, 2020. 503 s.

Toisen polven amerikansuomalainen Arvo Kustaa Halberg (1910–2000) tuli tunnetuksi Gus Hallina ja Yhdysvaltain kommunistisen puolueen (CPUSA) pitkäaikaisena pääsihteerinä (1959–2000). Puoleen kannatus oli Hallin pääsihteerikaudella marginaalisen pientä, mistä huolimatta liittovaltion keskusrikospoliisi FBI panosti kommunistien tarkkailuun ja häirintään.

FBI onnistui värväämään tiedottajiksi veljekset, jotka vastasivat puoluejohdon suhteista muihin kommunistipuolueisiin. FBI:n yli 20 vuotta salassa pysynyt operaatio tuotti ainutlaatuista lähdeaineistoa, joka vapautui osittain tutkijoiden käyttöön 2010-luvulla.

Tuomas Savosen poliittisen historian alaan kuuluva väitöskirja on osaelämäkerta, jossa seurataan Gus Hallin elämänkaarta ja poliittisen linjan kehitystä 1960-luvun loppuun asti.

Tutkimuksen rakenne on kaksijakoinen: Työn alkupuoli edustaa perinteistä elämäkerrallista tutkimusta. Hallin pääsihteerikaudella tutkimus laajenee amerikkalaisen kommunismin sisä- ja ulkopoliittisten teemojen kuvaukseksi, jonka ytimessä on puolueen riippuvuus Moskovan rahallisesta tuesta.

Pääsihteeri Hall pysyi neuvostokommunismille uskollisena vielä senkin jälkeen, kun Neuvostoliitto oli lakkautettu vuonna 1991.

Gus Hallista ei ole aikaisemmin kirjoitettu tieteellistä elämäkertaa. Hall oli karismaattinen mutta toisaalta ristiriitainen persoona, joka salasi puolueensa saaman rahoituksen myös omiltaan ja käytti osan siitä perheensä hyväksi.

Savosen kunnianhimoinen ja erinomaisen kiinnostava väitöskirja päättyy 1960-luvun lopulle, sillä FBI:n tiedusteluaineistot myöhemmältä ajalta eivät ole vielä tutkimuksen piirissä.


Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 31.3.2021 11.20
Muokattu 31.3.2021 11.20