Miten Suomeen muodostetaan hallitus?

Heasman, Lia, Backman, Jouni: Miten Suomeen muodostetaan hallitus? : selvitys hallituksen muodostamisprosessista. Helsinki: Sitra, 2021. 102 s.

​Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on julkaissut uuden raportin osana Kansanvallan peruskorjaus -projektiaan. Tämän kertainen julkaisu keskittyy hallituksen muodostamiseen, joka on olennainen osa suomalaista päätöksentekoa. Siitä huolimatta muodostamisprosessi on jokaisella kerralla osin erilainen ja sitä määrittelevät muun muassa vakiintuneet menettelytavat ja keskinäiset sopimukset. Perustuslaki antaa hallituksen muodostamiselle laajat mahdollisuudet. Kirjoittajien mukaan dokumentaatiota prosessista on vaihtelevasti tai ei lainkaan.

Raportin tekijät ovat mm. haastatteluihin perustuen kuvanneet hallitusneuvotteluja vuosilta 2011, 2015 ja 2019. Selvityksen sisältö on jaoteltu eri vaiheisiin niin ennen kuin jälkeen vaalien, hallitusohjelman laatimiseen ja hallituksen nimittämiseen. Myös kesken vaalikauden muodostettuja hallituksia on tarkasteltu.

Prosessien erilaisuudesta huolimatta hallitusten muodostamiset ovat viime aikoina sujuneet suuremmitta ongelmitta. Selvitys pyrkii kuitenkin osaltaan toimimaan tulevien hallitusneuvottelujen tukena ja lisäämään päätöksenteon läpinäkyvyyttä.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Sitran julkaisu-uutinen
Hallituksen muodostaminen Suomessa -tietopaketti

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 23.2.2021 10.00
Muokattu 23.2.2021 10.00