Personalized medicine : legal and ethical challenges

Mansnérus, Juli -  Lahti, Raimo A. - Blick, Amanda: Personalized medicine : legal and ethical challenges. Faculty of Law, University of Helsinki, 2020. 244 s.

​Yksilöidyssä lääketieteessä pyritään räätälöimään potilaan hoitoa tarkkojen terveystietojen ja elämäntyylin perusteella ja ottaen huomioon potilaan geneettinen alttius sairauksille. Yksilöity lääketiede avaa aivan uusia mahdollisuuksia esimerkiksi erilaisten täsmälääkkeiden kehittämiseen.

Yksilöidyssä lääketieteessä nousee esille juridisia ja eettisiä kysymyksiä muun muassa tietojen keruun ja käytön, tietoisen suostumuksen, yksityisyyden suojan ja potilaiden tasapuolisen kohtelun osalta.

Personalized medicine: legal and ethical challenges on artikkelikokoelma, jossa käsitellään yksilöidyn lääketieteen juridisia ja eettisiä näkökulmia. Kirjan teemoja on muun muassa yksilöidyn lääketieteen kansainvälinen sääntelykehys, lapsen oikeudet geenitutkimuksessa ja geeniterapiassa sekä tekoälyn hyödyntäminen potilaan lääketieteellisten tarpeiden kartoituksessa. Artikkelikokoelma on Suomen Akatemian vuosina 2015-2019 rahoittaman tutkimushankkeen loppuraportti.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 
Teos verkkojulkaisuna

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 21.5.2021 9.45
Muokattu 21.5.2021 9.49