The political lives of postwar British MPs : an oral history of parliament

Peplow, Emma – Pivatto, Priscilla (eds.): The political lives of postwar British MPs : an oral history of parliament. New York, Bloomsbury Academic, 2020. 273 s.

Britannian parlamentin alahuoneen entisiltä edustajilta on kerätty muistitietoa vuodesta 2011 lähtien. Projektin tutkijat Emma Peplow ja Pricilla Pivatto ovat toimittaneet haastattelujen pohjalta teoksen, joka kokoaa brittiparlamentaarikoiden näkemyksiä kansan edustamisesta 1950-luvulta 2000-luvulle.

Tutkijat ovat valikoineet otteita yli 160 elämäkerrallisen haastattelun äänitekokoelmasta, joka on osittain vapaasti kuunneltavissa British Libraryssa. Haastattelulainausten kautta avautuu parlamentaarikon koko elämänkaari, joka ulottuu sosiaalisen taustan kuvauksista parlamentin jättämiseen – joko vapaaehtoisesti tai putoamisen kautta. Tutkivat korostavat haastateltavien omaa totuutta ja persoonallista ääntä, joita ei tavoita parlamentin virallisten dokumenttien avulla.

Brittien projektilla on sekä yhtymäkohtia että eroja verrattuna suomalaisten veteraaniedustajien haastatteluihin. Kun britit haastattelevat pääosin vapaaehtoisvoimin, Suomessa haastatteluja tekevät historiantutkijat.

Kaikki veteraanikansanedustajahaastattelut on litteroitu tekstimuotoon, kun taas brittien projektissa tähdennetään alkuperäistä äänitallennetta, sen vuorovaikutusta, äänenpainoja ja tunnelmaa. Brittihaastatteluissa suositaan enemmän avoimia kysymyksiä ja annetaan haastateltavien ohjailla keskustelua haluamaansa suuntaan.

Haastattelujen sisällöissä suurimmat erot kumpuavat vaalijärjestelmien eroista ja parlamentaarisista traditioista, jotka ovat Westminsterissä voimissaan. Brittiparlamentista saa teoksen perusteella eduskuntaa vanhoillisemman vaikutelman, mikä ilmenee esimerkiksi naiskansanedustajien kokemuksista.

Naisedustajien määrä ei 1980-luvun loppuun mennessä ollut koskaan ylittänyt viittä prosenttia (vrt. eduskunnassa 32 % 1987). Brittiparlamentaarikoiden sukupuoli, luokka ja etninen tausta ovat monimuotoistuneet lähtien vuoden 1997 vaaleista, joissa voittanut Labour oli aiemmin ryhtynyt tukemaan naisten ehdokkuuksia.


Lisätietoa: The History of Parliament – Oral History Project
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 20.11.2020 21.30
Muokattu 20.11.2020 21.30