Politiikan ilmastonmuutos: eduskuntavaalitutkimus 2019

Borg, Sami & Kestilä-Kekkonen, Elina & Wass, Hanna (toim.): Politiikan ilmastonmuutos : eduskuntavaalitutkimus 2019. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 2020:5. Helsinki, Oikeusministeriö, 2020. 532 s.

​Politiikan ilmastonmuutos on viides peräkkäinen kansallinen vaalitutkimus (eduskuntavaalit 2003, 2007, 2011, 2015 ja 2019). Eduskuntavaalitutkimus 2019 on laaja artikkelikokoelma. Kirjoittajat ovat Åbo Akademin, Helsingin ja Tampereen yliopistoista sekä muista organisaatioista. Tutkimus perustuu pääosin kyselyaineistoon, jonka Taloustutkimus oy keräsi vuoden eduskuntavaalien 2019 jälkeen. 

Suomalaisessa politiikassa ja vaalikampanjoinnissa on kuluvalla vuosituhannella tapahtunut merkittäviä muutoksia. Ilmastonmuutos- ja maahanmuutto -teemojen vahva nousu politiikan agendalle on ollut tunnusomaista. Kirjassa pohditaan muun muassa seuraavia asioita: Mitä politiikan ilmastonmuutos on ja mitkä seikat osoittavat poliittisen ilmaston muuttuneen? Mikä oli uutta vuoden 2019 vaaleissa ja mikä selittyy normaalilla vaalidynamiikalla?

Teos verkkojulkaisuna

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 16.10.2020 13.20
Muokattu 16.10.2020 13.31