Raskas perintö : ylisukupolvinen huono-osaisuus Suomessa

Saari, J, Eskelinen, N. & Björklund, L: Raskas perintö : ylisukupolvinen huono-osaisuus Suomessa. Helsinki, Gaudeamus, 2020. 305 s.

​Kirjassa tutkitaan haastatteluin ja aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen nojaten sosiaalitieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta suomalaisen yhteiskunnan huono-osaisuutta, sitä miten pienemmälle joukolle kasaantuu monia toisiinsa kytkeytyviä sosiaalisia ongelmia. Ylisukupolvinen huono-osaisuus heikentää huono-osaisuudesta kärsivien ihmisten arkea tietyissä suvuissa ja perheissä, joilla ei ole samanlaista mahdollisuutta myönteisiin elintasosiirtymiin, kuin muulla väestöllä yleensä on. Huono-osaisuus jakaantuu myös alateemoihin, joka vaikeuttaa ilmiön esim. poliittista haltuunottoa.

Teoksen kirjoittajat nostavat esille arjen toimintojen tukemisen ja ymmärtämisen merkityksen etsittäessä ylisukupolviseen huono-osaisuuden katkaisemiseen ratkaisuja.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 23.11.2020 15.00
Muokattu 23.11.2020 15.00