Sosiaalisen median lyhyt historia

Sosiaalisen median lyhyt historia

Suominen, Jaakko – Östman, Sari – Saarikoski, Petri – Turtiainen, Riikka: Sosiaalisen median lyhyt historia. Helsinki, Gaudeamus, 2013. 343 s.

Teos on kiinnostava katsaus sosiaaliseen mediaan ja lähihistoriaan.

Sosiaalisesta mediasta on tullut lähes ubiikkia, kaikkialla läsnä olevaa, ja muutos on tapahtunut alle kymmenessä vuodessa. Sosiaalisen median lyhyt historia kattaa vuodet 2003–2012.

Yhdeksän vuoden ajanjakso sisältää paljon unohtunutta tietoa sosiaalisen median kehittämisestä ja käytetyistä termeistä. Myös sosiaalisen median käsitteen kehittyminen Web 2.0:sta someen on teoksessa tarkastelun alla. Määrittelyn todetaan olevan vaikeaa, sillä sosiaalinen media, sen palvelut ja käyttötavat muuttuvat jatkuvasti.

Teoksessa tarkastellaan miten sosiaalinen media ja sen palvelut ovat syntyneet, kehittyneet ja muuttuneet vuodesta 2003 lähtien. Kirja toimii muistiin palauttajana ja kehityskulkujen osoittajana ajoittamalla ja paikantamalla ilmiöt ja niissä tapahtuneet käänteet.

Mitä Anneli Jäätteenmäki kirjoittikaan blogissaan 5. ja 6.3.2003? Mikä vaikutus oli tsunamilla kansalaisjournalismiin ja viranomaisviestintään? Koska Facebook tuli Suomeen ja ketkä käyttivät sitä ensin? Mitä somettuminen tarkoittaa vuonna 2012?

Ihan tavallinen historiantutkimus kirja ei ole, sillä käytetty tutkimusmenetelmä on ollut osin kokeellinen. Esimerkiksi vuotta 2005 käsittelevässä luvussa on käytetty samana vuonna tai sitä aiemmin ilmestyneitä tutkimuksia. Näin ovat hahmottuneet myös muutoksessa ollut asiantuntemusymmärrys ja kulloisetkin tutkijoiden kiinnostuksen kohteet suhteessa uuteen verkkomediaan. Tutkimuskirjallisuus muuttuu aikalaislähteenä käytettäväksi erityiseksi tutkimusaineistoksi.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Sosiaalinen media : Aineistoa kirjaston Selma-tietokannassa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 27.1.2014 9.00
Muokattu 16.4.2015 12.40

 Tutustu myös