The Eurozone Crisis : a constitutional analysis

The Eurozone Crisis : a constitutional analysis

Tuori, Kaarlo – Tuori, Klaus: The Eurozone Crisis: a constitutional analysis. New York, Cambridge University Press, 2014. 285 s.

​Teos on valtiosääntö- ja talousoikeudellinen analyysi euroalueen kriisistä. Kirjan tekijät eivät tarkastele eurokriisiä ainoastaan taloudellisena kriisinä tai valtiovelan uhkana, vaan analysoivat kriisin vaikutuksia Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden valtiosääntöoikeuteen. Tekijät ottavat näin myös laajemmin kantaa eurokriisin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Kirjassa käydään läpi eurokriisiin johtaneet syyt ja kriisin eri vaiheet. Tekijät analysoivat toimenpiteitä, joita on tehty euroalueen kriisin taltuttamiseksi. Kehitystä on seurattu kesäkuuhun 2013 asti. Kirjan viimeisessä luvussa pohditaan tulevaisuutta ja Euroopan talouden vaihtoehtoja.

Teos antaa erinomaisen analyysin niistä valtiosääntöoikeudellisista kysymyksistä, jotka ovat ajankohtaistuneet Euroopan finanssikriisin myötä. Kirjaa voidaan suositella kaikille euroalueen kriisistä tai yleisemmin euroalueen taloudesta kiinnostuneille.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 4.7.2014 14.15
Muokattu 3.9.2015 11.25

 Tutustu myös