Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus

Väliverronen, Esa & Ekholm, Kai (toim.): Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus. Helsinki, Vastapaino, 2020. 360 s.

​Väliverrosen ja Ekholmin toimittamassa teoksessa keskustellaan tieteen ja tukijoiden vapaudesta, sananvapaudesta, sen rajoituksista ja yhteiskunnallisen keskusteluilmapiirin kiristymisestä. Tiede ja tutkimus ovat osa yhteiskuntaa ja poliittista keskustelua ja näin tutkijoiden toimintaympäristö. Teos nostaa esille, miten esimerkiksi tutkimustiedon kyseenalaistaminen on muodikasta poliittisessa keskustelussa ja miten poliittinen ja taloudellinen ohjailu vaikuttavat tutkimukseen, myös Suomessa.

Teos on puheenvuoro vapaan tutkimuksen ja sananvapauden puolesta ajankohtaisista ja globaaleista teemoista käsin.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 22.9.2020 15.00
Muokattu 22.9.2020 15.02