Tietopyynnöt ja henkilötietojen luovuttaminen : opas julkisuuslain mukaisten tietopyyntöjen ja tietosuoja-asetuksen mukaisten henkilötietojen tarkastuspyyntöjen käsittelyyn sekä muihin tietojen luovutuksiin

Krakau, Tarja, Haapalehto, Saija: Tietopyynnöt ja henkilötietojen luovuttaminen : opas julkisuuslain mukaisten tietopyyntöjen ja tietosuoja-asetuksen mukaisten henkilötietojen tarkastuspyyntöjen käsittelyyn... Helsinki, Alma Talent, 2020. 341 s.

​Vaikka tietosuoja- ja julkisuuslainsäädäntö ovat eri lainsäädäntökokonaisuuksia, niitä sovelletaan viranomaistoiminnassa usein rinnakkain. Kun luovutetaan tietoja viranomaisen asiakirjasta, tulee käytännössä ottaa huomioon sekä salassapitosäännökset että henkilötietojen suoja. Tietojen luovuttamisesta on säännöksiä sekä tietosuojalainsäädännössä että julkisuuslaissa.

Uudessa tiedonhallintalaissa (906/2019) on myös sääntelyä, joka tulee ottaa huomioon tietojen käsittelyssä ja luovutuksissa. Tämän vuoksi kirjassa on otettu huomioon myös olennaiset tiedonhallintalain säännökset.

VT Tarja Krakau ja OTM Saija Haapalehto ovat laatineet käytännönläheisen oppaan, jossa nämä sääntelykokonaisuudet on käsitelty yhdessä.

Teos on tarkoitettu käsikirjaksi julkisen sektorin viranhaltijoille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kirja soveltuu myös asiantuntijoille ja lakimiehille, jotka ohjeistavat julkisuuslainsäädäntöön ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä sekä yksityishenkilöille, jotka kaipaavat tietoa tietopyyntöjen ja henkilötietojen tarkastuspyyntöjen tekemistä varten. Kirjassa on runsaasti oikeustapauksia ja esimerkkejä erilaisista tilanteista ja pyynnöistä.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 14.1.2021 12.40
Muokattu 14.1.2021 12.41