Tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja

Tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja. Helsinki, Eduskunta, 1997- (Verkkosivusto)

​Tulevaisuusvaliokunnan yhtenä tehtävänä on tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin kehittäminen sekä tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa. Tutustu tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin. Kaikki valiokunnan julkaisut ovat vapaasti saatavilla sähköisesti.

Valiokunta tekee yhteistyötä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa ja osallistuu kansallisen ennakointiverkoston toimintaan. Vaikka tulevaisuusvaliokunta ei ole tutkimusorganisaatio, niin monet raporteista edustavat sekä menetelmällisesti että sisällöllisesti uusinta tutkimusta.

Valiokunta on tutkinut muun muassa hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta, vastatietoa, jakamistaloutta ja alustatyötä, koulutusvientiä, taiteen menetelmiä tutkimuksessa ja kehittämisessä, geeniteknologiaa, arvioinut radikaaleja teknologioita ja uuteen teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja yhteiskunnallisia vastakkainasetteluja, hyvinvointitalouden mittareita, pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuutta ja mustia joutsenia. Mustat joutsenet ovat yllättäviä käänteitä ja asioita, jotka muuttavat maailmaa ja vaikuttavat ihmiskunnan kehitykseen.

Tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja
Tulevaisuusvaliokunta

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 21.4.2020 11.50
Muokattu 21.4.2020 11.50