Vihatkoot kunhan pelkäävät : näkökulmia terrorismiin ilmiönä

Vihatkoot kunhan pelkäävät : näkökulmia terrorismiin ilmiönä

Paronen, Antti – Teirilä, Olli (toim.): Vihatkoot kunhan pelkäävät: näkökulmia terrorismiin ilmiönä. Helsinki, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2014. 122 s.

​Käsittämättömien tapahtumien kohtaaminen synnyttää pelkoa.

Teoksen lähtökohtana on, että terrorismin ymmärtämiseksi tarvitaan laaja-alaista sekä tieteen- että hallinnonalojen ylittävää tutkimusta. Siksi teoksessa tuodaan yhteen terrorismia tutkivia suomalaisia eri tieteenaloilta.

Jyrki Raitasalo tarkastelee terrorismia uhkakuvana ja Leena Malkki tuo esiin terrorismin määrittelyn ongelmat. Atte Kaleva ja Antti Paronen pohtivat organisaation ja ideologian suhdetta. Juha Parosen käsittelyssä vierastaistelijailmiöön sisällytetään myös Suomen tilanne. Oskari Kivisen näkökulmana on internet ja sosiaalinen media terrorismin työkaluina, ja Olli Teirilä tarkastelee terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden suhdetta.

Teoksen lopussa todetaan: "Monimuotoisen ilmiön eri ilmenemismuodot ja ulottuvuudet vaativat jatkossakin laaja-alaista tutkimusta. Näistä vähäisin ei liene valtiollista statusta kalifaattina tavoitteleva Islamilainen valtio (Islamic State, IS)."

"Vihatkoot kunhan pelkäävät" väitetään olleen keisari Caligulan (12–41 jaa.) lempisanonta.

 

Julkaisu elektronisessa muodossa
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Terrorismiin liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 26.1.2015 9.00
Muokattu 20.4.2015 14.41

 Tutustu myös