Vanha mustavalkoinen valokuva, jossa nainen seisoo kirja kädessä kirjavaraston hyllyjen välissä.

​Kehittyvä ja monipuolistuva Eduskunnan kirjasto

Eduskunnan kirjaston kehittymistä ja monipuolistumista seurataan vuosina 1922, 1958, 1980, 2012, 2020 ja 2021 kertomalla kirjaston sijainti, asema ja johtaja. Lisäksi kerrotaan muun muassa kirjaston tehtävistä ja toiminnasta, aukioloajoista, julkaisuista, tilastotiedoista sekä toiminnasta kirjastoyhteisössä kyseisenä vuonna.

Vuonna 1922 Eduskunnan kirjasto

Sijainti, asema ja johtaja

- sijaitsee Säätytalossa
- valtioneuvoston kanslian alainen itsenäinen laitos
- ylikirjastonhoitajana Axel Herman Bergholm

Tehtävät ja toiminta

- julkinen kirjasto
- etuoikeutettuja asiakkaita olivat, mm. eduskunnan jäsenet ja virkamiehet
- kirjoja sai lainata kotiin ja lukusaliin

Aukioloajat

- eduskunnan ollessa koolla ma−la klo 10–16 ja 17.30−20, muina aikoina klo 10–16

Vuonna 1958 Eduskunnan kirjasto

Sijainti, asema ja johtaja

- sijaitsee Eduskuntatalossa
- eduskunnan hoidon ja valvonnan alainen julkinen laitos
- ylikirjastonhoitajana Henrik Schauman

Tehtävät ja toiminta

- kaikilla oikeus käyttää kirjaston lukusaleja tai lainata kotiin teoksia
- huolehtii eduskuntatyössä mahdollisesti tarvittavan lähdeaineiston kokoamisesta ja kirjallisuuden hankinnasta
- lainopillinen ja valtiotieteellinen keskuskirjasto
- tarjoaa asiakkaille erikoiskokoelmia käyttöön, esim. eri maiden valtiopäiväasiakirjoja
- asiakkaiden käytössä kaksi lukusalia ja lainaustoimisto luetteloineen
- arkiston käyttö sallittua vain lukusaleissa erikoisluvalla
- myy ja lainaa valtiopäiväasiakirjoja
- kirjoja saa kotilainaksi ja lukusalilainaksi
- antaa kaukolainoja, ottaa valokopioita
- vastaa puhelinpalvelussa tiedusteluihin, uusii lainat ja antaa valtiopäiväasiakirjoja koskevia tietoja

Luettelot

- ylläpitää kokoelmistaan:
1. aakkosellista luetteloa
2. aineenmukaista luetteloa
3. asialuetteloa
4. uushankintaluetteloa
5. lukusalin käsikirjastosta aakkosellista luetteloa
6. ACME-luetteloa aikakauslehdistä
7. luetteloa tärkeimpien kotimaisten aikakauslehtien artikkeleista

Aukioloajat

- lukusalit avoinna ma–pe klo 9-20, la 9–18, kesäaikaan klo 9–16 ja 9–14
- lainaustoimisto on auki ma–la klo 9–16, kesäaikaan klo 9–16, lauantaisin 9–14

Tilastotietoja

- 6 erillistä tutkijasoppea pitemmän aikaa kirjastossa työskenteleville tutkijoille

Vuonna 1980 Eduskunnan kirjasto

Sijainti, asema ja johtaja

- sijaitsee Eduskuntatalon lisärakennuksessa Aurorankatu 6:ssa. Kirjaston ilmastointiongelmat ja vesivuodot kirjavarastossa jatkuvat
- eduskunnan alainen julkinen laitos
- ylikirjastonhoitajana aloitti Eeva-Maija Tammekann

Tehtävät ja toiminta

- julkinen oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen kirjasto, jonka kokoelmat ja palvelut ovat kaikkien käytettävissä
- huolehtii erityisesti eduskunnan ja valtion virastojen tarvitseman kirjallisuuden hankinnasta
- laatii yhdessä tiedotuspalvelun kanssa maaesittelyjä kansanedustajien käyttöön
- antaa koulutusta ja opastusta kirjaston ja kirjallisuuden käytössä
- järjestää näyttelyitä, mm. ”Lakikirja kautta aikojen” ja ”Kansainvälinen työjärjestö ja sen julkaisut”
- antaa osan eduskunnan arkiston asiakirjoista käyttöön mikrofilmeinä
- valtiopäiväasiakirjojen mikrofilmausta jatkettiin
- ottaa paperisuurennoksia mikrojulkaisuista
- käyttäjäkysely: asiakkaat toivoivat pitempiä aukioloaikoja, kurssikirjoja, uuden kirjallisuuden nopeampaa käyttöön saamista ja laina-aikojen lyhenemistä

Uutta vuonna 1980

- uusissa tiloissa uudet palvelumuodot: tutkijasali mikrofilmien lukuhuone, avokokoelma ja konekirjoitushuoneet sekä kolikoilla toimivat kopiokoneet
- avaa kansanedustajien lehtilukusaliin kirjaston palvelupisteen, jossa päivystys istuntopäivinä ja suppea käsikirjasto ja lainattavien teosten itsepalvelukokoelma
- sijoittaa osan aineistosta avokokoelmaan, mm. komiteanmietinnöt, aikakauslehdet ja kotimaiset valtiopäiväasiakirjat

Julkaisut ja luettelot

- julkaisee Valtion virallisjulkaisut -vuosiluetteloa, komiteanmietintöjen luetteloita, erikoisluetteloita ja uutuusluetteloa
- ylläpitää kokoelmistaan:
1. aakkosellista luetteloa
2. asialuetteloa
3. erikoisluetteloita, esim. kirjastoon tulevista kansainvälisten järjestöjen julkaisuista
4. uutuusluetteloa

Toiminta kirjastoyhteisössä

- osallistui kansainvälisiin konferensseihin, esim. IFLAan Manilassa, pohjoismaisten parlamenttikirjastojen johtajien kokoukseen Kööpenhaminassa, pohjoismaisten parlamenttikirjastojen virkailijoiden kokoukseen Tukholmassa ja Nordinfon kokoukseen Oslossa
- osallistui kotimaisiin kokouksiin, esim. tieteellisten kirjastojen johtajien kokoukseen Jyväskylässä
- henkilökunta kouluttautui, mm. Yhdysvaltain virallisjulkaisujen kurssilla Washingtonissa, kansainvälisessä dokumentaatiosymposiumissa Brysselissä ja tietopalveluseminaarissa Helsingissä

Aukioloajat

- avokokoelma ja lukusali ovat avoinna ma−pe klo 9−20, la klo 9−16, kesä−elokuussa ma−pe klo 9−16
- lainaustoimisto on auki ma­­−la klo 9−16, kesä-elokuussa ma−pe klo 9−16
- neuvonta on auki ma−pe klo 9−16

Tilastotietoja

- tutkijainsali, jossa 11 tutkijapaikkaa
- 31 virkaa ja tointa
- kokoelmissa n. 430 000 nidosta, yhteensä yli 11 000 hyllymetriä
- kokoelmien kartunta 10 886 nidosta
- kotilainoja 19 668 nidosta
- lukusalilainaksi 8430 nidosta ja 820 mikrojulkaisua
- kaukolainoja tutkijoille ja eduskunnalle 267 tilausta
- antaa kaukolainoja muille kirjastoille 3110 tilausta
- käyttäjäkoulutuksia 45, osallistujia 950 henkilöä
- kirjastonesittelyjä oli 62, osallistujia 430 henkeä

Vuonna 2012 Eduskunnan kirjasto

Sijainti, asema ja johtaja

- Postitalossa asema-aukiolla Aurorankatu 6:n peruskorjauksen vuoksi
- kuuluu eduskunnan kansliaan tieto- ja viestintäyksikön osana
- kirjaston johtajana Sari Pajula

Toiminta

- Jatkaa Lakihankkeiden tietopakettien eli LATIen tekemistä ja julkaisemista kirjaston verkkosivuilla. Sivustolla on viisitoista yleisesti kiinnostaviin säädöshankkeisiin liittyvää tietopakettia.
- toimittaa laajan Euroopan talouskriisiä koskevan tietopaketin, joka julkaistaan verkkosivuilla
- toimittaa voimassa oleviin säädöksiin liittyvät hallituksen esitykset ja valiokunta-asiakirjat asiakkaille skannattuina ja veloituksetta
- aloittaa uusien verkkosivujen suunnittelun, asiakkaille ja henkilökunnalle järjestää työpajoja, joissa pohditaan verkkopalvelujen kehittämistarpeita

Erityistä vuonna 2012

- Kirjasto on muuton vuoksi kiinni 7 viikkoa. Tänä aikana kirjasto palveli ydinasiakkaitaan mm. eduskuntaa ja valtioneuvostoa.
- kirjaston kokoelmista ovat esillä vain käytetyin aineisto, sanoma- ja aikakauslehtien uusimmat vuosikerrat, käsikirjastoaineistot sekä uusin monografia-aineisto
- luku- ja tietokonepaikkoja on normaalia vähemmän, tutkijapaikkoja ei ole
- aineiston hajasijoituksesta johtuen asiakkaat saattavat joutua odottamaan tilaamiaan aineistoja useamman päivän
- Ottaa käyttöön yhden asiakaspalvelupisteen. Asiakaspalvelussa päivystää kaksi kirjaston virkailijaa, joista toinen on perehtynyt lainaus- ja neuvontapalveluihin ja toinen tietopalveluun. Asiakas voi kääntyä kumman tahansa päivystäjän puoleen.
- Valmisteli uutta tietopalvelun ajanvarauskäytäntöä. Asiakkaat voivat varata kirjaston verkkosivujen kautta etukäteen ajan henkilökohtaiseen tietopalveluopastukseen. Tietoasiantuntija pystyy näin valmistautumaan asiakkaan kohtaamiseen, etsimään tarvittavat tiedonlähteet ja antamaan näin parempaa asiakaspalvelua.

Julkaisutoiminta ja verkkopalvelut

- julkaisi Parlamenttikirjasto-blogissaan 31 blogikirjoitusta
- päivittää kirjaston Facebook-sivua lähes päivittäin
- kuvaa videoita kirjaston toiminnasta ja muutosta sekä julkaisee ne YouTubessa Eduskunnan kirjaston omalla kanavalla ja/tai Facebookissa
- uudistaa kirjaston ylläpitämä Elki-linkkitietokannan ja EKS-asiasanaston käyttöliittymän, tarkistaa niiden ajantasaisuuden ja päivittää sisällön

Toiminta kirjastoyhteisössä

- isännöi IFLAn parlamenttikirjastojen jaoston konferenssia. Teemana oli ”Parliamentary libraries – empowering parliaments and citizens”. Tapahtuma kokosi yhteen n. 150 parlamenttikirjastojen edustajaa 59 eri maasta vaihtamaan kokemuksiaan ja oppimaan uutta.

Aukioloajat

- ma−pe klo 9−18, ti−to klo 9−20, la klo 9−15.
- kirjaston tietopalvelu, kaukopalvelu ja arkiston päivystys ma−pe klo 9−16

Tilastotietoja

- kotilainaksi 17 306 lainaa, lukusalilainoja 622, kaukolainoja 2439 lainaa
- tiedonhallintakoulutusta 704 henkilölle
- kirjaston esittelyjä 15 tilaisuudessa
- tietopalvelua 3 059 kertaa, mikä on 17 % vähemmän kuin edellisenä vuonna
- kokoelmissa 312 000 nidettä painettuja monografioita
- kartuttaa kokoelmia 2690 niteellä painettuja monografioita
- hankkii eduskunnan virkamiesten ja valiokuntien käsikirjastoihin 763 nidettä.
- henkilötyövuodet laskevat lähes neljänneksellä

Vuonna 2020 Eduskunnan kirjasto

Sijainti, asema ja johtaja

- omissa tiloissaan Aurorankatu 6:ssa
- kuuluu eduskunnan kansliaan tieto- ja viestintäosaston yksikkönä
- kirjaston johtajana Antti Virrankoski

Toiminta

- ottaa käyttöön uuden Alma-kirjastojärjestelmän
- kirjaston verkkosivustolla julkaistaan 23 tietopakettia sekä 5 vastaustiivistelmää tietopalvelulta esitettyihin kysymyksiin
- verkkosisältöjä muutetaan saavutettaviksi saavutettavuusdirektiivin vuoksi
- Ennen kirjaston sulkua koronaepidemian maaliskuussa pidetään viisi koulutusta. Syksyllä koulutukset annetaan verkkokoulutuksina kirjaston YouTube-kanavalla.
- Suurin osa henkilökunnasta työskentelee etänä. Vain kirjastossa läsnäoloa vaativia tehtäviä varten tullaan tekemään töitä kirjastoon.

Erityistä vuonna 2020

- Kirjasto on suljettu koronapandemian vuoksi 13.3.–17.5. ja 26.11. alkaen. Tällöin eduskuntaa palvellaan kuten ennenkin. Muita asiakkaita palvellaan puhelimitse, sähköpostitse ja verkkopalveluin. Tapahtumat, näyttelyt ja koulutukset perutaan.
- Kirjasto on suljettu kirjastojärjestelmän vaihdon vuoksi 2.7. –3.8.
- On auki noutokirjastona 18.5.–25.11. Asiakkaat voivat noutaa ennalta varaamansa teokset ja palauttaa lainaamansa aineiston.
- Puhemies asettaa työryhmän selvittämään eduskuntaviestinnän, eduskunnan tietopalvelutoiminnan sekä kirjasto- ja arkistotoiminnan organisointia. Työryhmän muistio valmistuu joulukuussa 2020.

Aukioloajat

- Ennen kuin koronapandemia sulkee kirjaston, kirjasto on auki ma−pe klo 9−18. Kirjaston tietopalvelu, kaukopalvelu ja arkiston päivystys ma−pe klo 9−15.
- kirjaston sulkuaikoina ja noutokirjaston aikana kirjaston tietopalvelu, kaukopalvelu ja arkisto päivystävät ma−pe klo 9−15
- noutokirjasto on asiakkaille auki klo 12−15

Tilastotietoja

- aukiolopäiviä on 50
- kotilainoja annetaan 7 460, lukusalilainoja 150 ja kaukolainoja 1 935 lainaa
- 20 845 lainaa uusittiin itsepalveluna
- tietopalvelun toimeksiantoja on 1 355
- arkisto antaa 157 lainaa
- 8 veteraanikansanedustajaa haastatellaan
- 1212 henkilöä näkee kirjaston verkkokoulutukset kahden viikon katseluaikana
- Selma-kokoelmatietokannassa on vuoden lopussa lähes 345 000 tietuetta
- sähköisiä kausijulkaisuja, kirjoja ja artikkeleita on lähes 10 000
- hankkii eduskunnan virkamiesten ja valiokuntien käsikirjastoihin 247 nidettä
- eduskunnalle tilattujen verkkolehtien hallinnointi siirtyy kirjastoon
- vuoden lopussa kirjastossa työskenteli 36 henkilöä

Vuonna 2021 kirjasto

Sijainti, asema ja johtaja

- omissa tiloissaan Aurorankatu 6:ssa
- kuuluu eduskunnan kansliaan tieto- ja viestintäosaston yksikkönä
- kirjaston johtajana Antti Virrankoski

Toiminta

- kirjasto julkaisee yhteensä 18 tietopakettia
- vuoden 2021 loppuun mennessä lakihankkeiden-tietopaketteja on julkaistu yhteensä 142 kpl vuodesta 2011 alkaen
- Kirjaston koulutukset pidetään verkkokoulutuksina Eduskunnan kirjaston YouTube-kanavalla. Tekstitetyt tallenteet kevään ja syksyn 2021 koulutuksista ovat katsottavissa kirjaston YouTube-kanavalla.
- asiakkaiden käyttöön tulee lainaus- ja palautusautomaatti
- kirjasto on suljettu koronapandemian vuoksi 26.11.2020–31.10.2021, mutta avautuu noutokirjastona 4.10.31.10.2021
- Suurin osa henkilökunnasta työskentelee etänä. Vain kirjastossa läsnäoloa vaativia tehtäviä varten tullaan tekemään töitä kirjastoon.

Aukioloajat

- kirjaston sulkuaikoina ja noutokirjaston aikana kirjaston tietopalvelu, kaukopalvelu ja arkisto päivystävät ma−pe klo 9−15
- noutokirjasto oli asiakkaille auki klo 12−15

Erityistä vuonna 2021

- Tieto- ja viestintäosaston uudistus muuttaa kirjastoon liittyvää lainsäädäntöä. Laki Eduskunnan kirjastosta kumotaan. Kirjaston hallituksen toiminta päättyy. Kirjaston toimintakertomuksen käsittely eduskunnassa päättyy.
- Lakialoite LA 48/2021 laiksi Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta /Pauli Kiuru (kok)
- Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 3/2021 eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta
- Eduskunnan kirjaston toiminta julkisena oikeudellista, yhteiskunnallista ja eduskuntatietoa jakavana kirjastona jatkuu muutoksista huolimatta.