​​Kirjaston historiikit ja historiallisia dokumentteja

Kirjaston historiikit

Eduskunnan kirjasto - Riksdagsbiblioteket 1872–1972. Helsinki, 1972. 16 s.
Eduskunnan kirjasto ... 1872–1972 -julkaisu saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Eduskunnan kirjasto = Riksdagsbiblioteket = Library of Parliament : 1872–1972–1992. Helsinki, Eduskunnan kirjasto, 1993. 44 s.
Eduskunnan kirjasto ... 1872–1972–1992 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen eduskunta 100 vuotta. Osa 10, Ensimmäinen ja neljäs valtiomahti. Helsinki, 2007. 379 s. Sisältö: Neljäs valtiomahti haastaa ensimmäisen / Ville Pernaa. Eduskunnan virallinen tiedonvälitys / Tuula H. Laaksovirta. Eduskuntajournalismin vuosisata / Pentti I. Lumme.
Suomen eduskunta 100 vuotta. Osa 10 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muutoksen 13 vuotta : Eeva-Maija Tammekann Eduskunnan kirjaston ylikirjastonhoitajana 1980–1993. Helsinki, Eduskunnan kirjasto, 1993. 85 s.
Muutoksen 13 vuotta -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Eduskunnan kirjasto : pirteä vanhus / Elsa Bruun. Julkaisussa: Kirjastolehti. 45, 6(1952), s. 130–131
Kirjastolehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Eduskunnan kirjaston vaiheet sanoin ja kuvin. Helsinki, Eduskunnan kirjasto, 1936. 129 lehteä. Valokuvia ja kopioita eri lehdistä ja valtiopäiväasiakirjoista. Eduskunnan kirjaston ylikirjastonhoitajalle filosofian tohtori A. H. Bergholmille hänen täyttäessään 60 vuotta...
Eduskunnan kirjaston vaiheet sanoin ja kuvin -julkaisun saatavuus Eduskunnan

​Historiallisia dokumenttaja

Eduskunnan kirjaston perustamisasiakirja 3.6.1872; varsinaisesti säätyvaltiopäivien vastaus keisarin 30.1.1872 antamaan esitykseen rahavarain määräämisestä valtiopäiväkustannusten suorittamista varten.

Kansanedustaja Helenius-Seppälän anomusehdotus nro 174 vuoden 1908 toisilla valtiopäivillä Eduskunnan kirjaston laajentamisesta yleiseksi yhteiskunnalliseksi kansalliskirjastoksi ja tiedonantotoimistoksi aikajanalta.

Eduskunnan kirjaston ohjesääntö 30.4.1913: Eduskunnan kirjasto kaikille avoimeksi kirjastoksi

Instruktion för Ständernas Ekonom gifven af Statsutskottet vid 1872 års landtdag. Valtiopäiväkirjaston/arkiston ensimmäinen johtosääntö löytyy pankkivaltuusmiesten pöytäkirjoista 2.7.1872. Valtiopäiväkirjaston/arkiston ensimmäinen johtosääntö / Riitta Sihvonen, 1998