Eduskunnan kirjaston ja arkiston palveluista vastaavat

Virrankoski Antti, Eduskunnan kirjaston johtaja, puh. 09 432 3401, 050 554 3947

Bergström Erika, Eduskunnan kirjaston johtajan sijainen, johtava tietoasiantuntija, oikeudellinen tieto, puh 09 432 3402, 040 769 8264

Hakala Kristiina, johtava tietoasiantuntija, eduskuntatieto, puh. 09 432 3471, 050 364 4915

Turja Timo, johtava tietoasiantuntija, yhteiskuntatieto, puh. 09 432 3403, 050 364 4911

Karhula Päivikki, johtava tietoasiantuntija, verkkopalvelut, puh. 09 432 3485, 050 574 1345

Mäkelä Kaarlo, palvelujohtaja, kokoelmapalvelu, puh. 09 432 3475, 050 341 6152

Krekola Joni, arkistopäällikkö vs. (5.9.2022 saakka), muistitietoarkisto, puh. 09 432 3464.


Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi