​Eduskunnan kirjaston vuosikertomukset

Eduskunnan kirjaston ohjesäännön mukaan kirjaston hallitus antaa vuosittain eduskunnalle kertomuksen kirjaston toiminnasta. Kertomus käsitellään eduskunnan täysistunnossa lähetekeskustelussa, jonka jälkeen se lähetetään sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Sivistysvaliokunta kuulee asiantuntijana Eduskunnan kirjaston johtajaa. Valiokunnan antama mietintö hyväksytään täysistunnossa.