Ketkä ovat toimineet eduskunnan pääsihteereinä?

Eduskunnan sihteerinä ja eduskunnan kanslian päällikkönä toimii eduskunnan pääsihteeri, jonka eduskunta valitsee.

​Tarkemmin pääsihteeristä ja hänen valinnastaan on säädetty eduskunnan työjärjestyksessä (40/2000), 16 § ja 75 §.

Virkanimike oli vuoteen 1966 saakka eduskunnan sihteeri.
Eduskunnan sihteerinä toimivat yksikamarisen eduskunnan alusta lähtien:

​Philip Suuronen​1907–1909
​Iivar Ahava ​1909–1918
​Eino J. Ahla ​1918–1928
​Anton Kotonen​1929–1936
​E. H. I. Tammio ​1936–1955
​Olavi Salervo ​1955–1966


Vuonna 1966 virkanimikkeeksi muutettiin eduskunnan pääsihteeri.
Eduskunnan pääsihteereinä ovat toimineet:

​Olavi Salervo ​1966–1975
​Eiler Hultin​1975–1983
​Erkki Ketola​1983–1992
​Seppo Tiitinen​1992–2015
​Maija-Leena Paavola​2016–

  
Maija-Leena Paavola valittiin eduskunnan pääsihteeriksi eduskunnan täysistunnossa 11.12.2015 suoritetussa vaalissa (PTK 80/2015). Pääsihteeriehdokkaissa oli tällöin ensimmäisen kerran mukana myös naisia, joten Paavola on ensimmäinen pääsihteeriksi valituksi tullut nainen. Hän on järjestyksessä eduskunnan kymmenes pääsihteeri.

Seppo Tiitinen on tähän mennessä eduskunnan pitkäaikaisin pääsihteeri. Tiitinen ohitti 15.11.2001 pääsihteeripäivien määrässä E.H.I. Tammion. Tiitinen jäi eläkkeelle 31.12.2015.

Lähteitä

Valtiopäivien pöytäkirjat

Eduskunnan pitkäaikaisin pääsihteeri Seppo Tiitinen eläkkeelle vuoden vaihteessa. Eduskunnan tiedote 18.12.2015

Julkaistu 5.6.2017 10.15
Muokattu 5.6.2017 10.15