Milloin eduskunta on kutsuttu koolle istuntotauolta?

Eduskunta on jouduttu kutsumaan koolle istuntotaukojen aikana joitakin kertoja. Tämä on tapahtunut kahdesti joulutauolla ja viidesti kesätauon aikana.

11.7. ja 13.7.1961
Eduskunta kutsuttiin koolle kesätauolla hallituskriisin vuoksi. Hallitusneuvottelut käytiin enemmistöhallituksen aikaansaamiseksi.

6.–7.8. ja 10.8.1962 (”Mätäkuun valtiopäivät 1962”)
Eduskunta kutsuttiin kokoon kesätauolla käsittelemään lakia maatalouden hintatasosta, HE 76/1962 

9.–10.1.2002
Eduskunta kutsuttiin kokoon joulutauolla käsittelemään valtioneuvoston selontekoa Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Afganistanissa, VNS 5/2001 

19.–20.7.2012
Eduskunta kutsuttiin koolle kesätauolla käsittelemään valtioneuvoston tiedonantoa Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Espanjan pankkisektorin vakauttamiseksi annettavaa lainoitusta varten (Espanjan tukipaketti), VNT 3/2012 
Lisätietoa: Euroopan talouskriisi -tietopaketti, Espanja

1.7.2016
Eduskunta kutsuttiin koolle kesätauolla käsittelemään pääministeri Juha Sipilän ilmoitusta Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen johdosta. Kansanäänestys koski eroamista Euroopan unionista (Brexit). PI 3/2016
Lisätietoa: Brexit-tietopaketti 

20.8.2021
Kesäistuntotauko keskeytettiin, jotta eduskunta voi käsitellä valtioneuvoston selonteon Puolustusvoimien joukon lähettämiseksi Afganistaniin Kabulin lentokentän alueelle, VNS 7/2021

4.1. ja 7.1.2022
Eduskunta kutsuttiin kokoon joulutauolla käsittelemään hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:n muuttamisesta, joka koski covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvaustaksan korottamista. HE 235/2021

24.25. ja 28.1.2022
Eduskunta kutsuttiin kokoon joulutauolla käsittelemään hallituksen esitystä eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi sekä hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta. Molemmat esitykset liittyivät vallitsevaan koronatilanteeseen. HE 239/2021  ja HE 240/2021

Lisätietoa ja kirjallisuutta

Valtiopäivien pöytäkirjat ja asiakirjat

Juridiikkaa ja muotoja eduskuntatyössä. Mikael Hidén. Eduskunta, 2019. Eduskunnan kanslian julkaisu 6/ 2019.
Hidénin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Julkaistu 2.6.2017 14.45
Muokattu 31.1.2022 9.57