Milloin hallitus on kaadettu välikysymyksellä?

Suomen itsenäisyyden aikana vain neljä hallitusta on kaatunut välikysymyksestä aiheutuneeseen epäluottamuslauseen antamiseen.

​Itsenäisyyden aikana on annettu noin 370 välikysymystä (10/2022 mennessä). Tarkemmin kaikkia yksikamarisen eduskunnan aikana annettuja välikysymyksiä voi tarkastella erillisestä aineistosta Välikysymykset vuosittain 1907 lähtien

Välikysymykseen kaatuneet hallitukset olivat Kallio II 1926, Sunila I 1928, Sukselainen I 1957 ja von Fieandt 1958.

Välikysymykseen kaatuneet hallitukset

1. Kallio II (31.12.1925–13.12.1926)
Ed. Schaumanin ym. välikysymys 23.11.1926, joka koski puolustuslaitoksen taloudessa ilmenneitä epäsäännöllisyyksiä. Valtiopäivät 1926 Pöytäkirjat I, II (mm. s. 922 ja 2173) 

2. Sunila I (17.12.1927–22.12.1928)
Ed. Huttusen ym. välikysymys 12.12.1928, joka koski eräiden suojeluskuntalaisten mielivaltaisuuksia. Valtiopäivät 1928 Pöytäkirjat II (mm. s. 1282 ja 1876)

3. Sukselainen I (27.5.1957–29.11.1957)
Ed. Henrikssonin ym. välikysymys 18.10.1957 hallituksen muodostamistavasta ja sen mahdollisuuksista turvata talouselämämme tervehdyttäminen. Valtiopäivät 1957, Pöytäkirjat II, III (mm. s. 1977, 2161)

4. von Fieandt (29.11.1957–26.4.1958)
Välikysymys oli yhdistelmä kahdesta eri välikysymyksestä, viljan hinnasta ja maataloustulolaista.

1) Ed. Rankilan ym. välikysymys 18.4.1958, joka koski viljan hinnan korottamista.
Valtiopäivät 1957 Pöytäkirjat IV (mm. s. 3935, 4318)

2) Ed. Henrikssonin ym. välikysymys 18.4.1958 maataloustulolain soveltamisesta ja tarkistamisesta. Valtiopäivät 1957 Pöytäkirjat IV (mm. s. 3988, 4327) 

Lisätietoa ja kirjallisuutta

Valtiopäivien pöytäkirjat

Suomen poliittinen järjestelmä / Jaakko Nousiainen. 10. uud. p. Helsinki : WSOY, 1998. 414 s. Ks. s. 183. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

Välikysymyksiin liittyviä julkaisuja Eduskunnan kirjastossa​ 

Välikysymykset vuosittain 1907 lähtien (pdf)

Julkaistu 5.6.2017 10.40
Muokattu 13.10.2022 13.00