Mistä löydän korona-ajan lisätalousarvioiden valtiopäiväasiakirjat?

Vuonna 2020 hyväksyttiin 7 lisätalousarviota, joilla täydennettiin vuoden 2020 talousarviota. Koronapandemian jatkuminen näkyy myös vuoden 2021 lisätalousarvioissa.

​​​​​Globaalin koronaviruspandemian vaikutus valtiontalouteen on aiheuttanut poikkeuksellisen suuria tukitoimia. Hallituksen antamat lisätalousarvioesitykset käsitellään eduskunnassa pääosin samalla tavalla kuin varsinainen talousarvio.  Normaalitilanteissa lisätalousarvioita annetaan 2–5.

​2020

1. lisätalousarvio

Hallitus antoi esityksensä HE 24/2020 1. lisätalousarvioksi 20.3.2020, jonka eduskunta hyväksyi 26.3.2020 valtiovarainvaliokunnan mietinnön VaVM 3/2020 mukaisena. Asiaan liittyvät lisätalousarvioaloitteet eduskunta hylkäsi. Lisätalousarvion koko on 1 084 390 000 euroa.

Hallitus antoi eduskunnalle lisätalousarvioesityksen koronaviruksen vuoksi.
Valtioneuvoston kanslian tiedote 20.3.2020

2. lisätalousarvio

Toinen lisätalousarvio esiteltiin 9.4.2020 HE 43/2020 ja sitä täydentävä hallituksen esitys HE 52/2020 hyväksyttiin täysistunnossa 24.4.2020. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä esitetyn lausumaehdotuksen yritystukien oikeudenmukaisesta kohdentamisesta. Lisätalousarvioaloitteet 9–17/2020 hylättiin. Lisätalousarvion koko on 3 636 720 000 euroa.

Hallitus päätti vuoden 2020 toisesta lisätalousarvioesityksestä sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024. Valtioneuvoston kanslian tiedote 8.4.2020

3. lisätalousarvio

Kolmas lisätalousarvio esiteltiin 8.5.2020 HE 66/2020 ja hyväksyttiin 25.5.2020 muutettuna valtiovarainvaliokunnan mietinnön VaVM 6/2020 mukaisena. Asiaan liittyvät lisätalousarvioaloitteet sekä toimenpidealoite hylättiin. Lisätalousarvion koko on 880 000 000 euroa.

Hallitus päätti vuoden 2020 kolmannesta lisätalousarvioesityksestä. Valtioneuvoston kanslian tiedote 8.5.2020

4. lisätalousarvio

Hallitus antoi esityksensä 5.6.2020 HE 88/2020. Se hyväksyttiin valtiovarainvaliokunnan mietinnössä esitetyin muutoksin. Täysistunnossa 26.6. äänestettiin myös 30 muutosehdotuksesta sekä hallitukselle jätetyistä 3 epäluottamuslauseesta. Neljännen lisätalousarvion koko on 4 006 271 000 euroa.

Hallitus päätti vuoden 2020 neljännestä lisätalousarvioesityksestä. Valtioneuvoston kanslian tiedote 2.6.2020​

5. lisätalousarvio

Vuoden viides lisätalousarvio annettiin eduskunnalle 8.9. (HE 119/2020)  ja se hyväksyttiin valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena täysistunnossa 30.9. Täysistunnossa äänestettiin 12 muutosehdotuksesta.

Hallitus päätti vuoden 2020 viidennestä lisätalousarviosta. Valtioneuvoston kanslian tiedote 3.9.2020

6. lisätalousarvio

Kuudennessa lisätalousarviossa esitettiin 200 miljoonan euron lisämäärärahaa. Hallituksen esitys HE 131/2020 annettiin eduskunnalle 24.9.2020 ja se hyväksyttiin valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena 16.10. Lisätalousarvion yhteydessä äänestettiin kahdesta vastalauseesta.

Hallitus antoi eduskunnalle vuoden 2020 kuudennen lisätalousarvioesityksen.  Valtiovarainministeriön tiedote 24.9.2020

7. lisätalousarvio

Seitsemäs lisätalousarvio annettiin eduskunnalle 29.10.2020 (HE 192/2020) ja sitä täydentävä esitys 12.11.2020 (HE 216/2020). Seitsemäs lisätalousarvio kasvatti määrärahoja n. 1,5 miljardia euroa. Esitys hyväksyttiin valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena 27.11.2020. Mietintöön sisältyi kolme vastalausetta. Esitykseen liittyneet lisätalousarvioaloitteet LTA 28-30/2020 hylättiin.

Hallitus päätti vuoden 2020 seitsemännestä lisätalousarvioesityksestä. Valtiovarainministeriön ja valtioneuvoston tiedote 23.10.2020

Valtiovarainvaliokunta puoltaa seitsemännen lisätalousarvion hyväksymistä. Valtiovarainvaliokunnan tiedote 24.11.2020

Oheinen kaavio näyttää vuoden 2020 varsinaisen ja lisätalousarvioiden määrärahojen suhteelliset osuudet pääluokittain koko vuoden arviosta. Suhteellisesti lisätalousarviot ovat kasvattaneet eniten työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön määrärahoja. Lisäksi valtioneuvoston kanslian määrärahoja kasvatti 3. lisätalousarvion mukainen päätös osallistua Finnairin osakeantiin.

Vuoden 2020 talousarvio lisätalousarvioineen

​2021

1. lisätalousarvio

Vuoden 2021 ensimmäinen lisätalousarvio HE 17/2021 annettiin 25.2.2021 ja se oli kooltaan noin 394 miljoonaa euroa. Esitys hyväksyttiin 24.3. valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisesti. Eduskunta hyväksyi mietintöön kuuluvat 2 lausumaehdotusta.

Hallitus antoi eduskunnalle lisätalousarvioesityksen. Valtiovarainministeriön tiedote 25.2.2021.

Valtiovarainvaliokunta kiinnittää erityistä huomiota kulttuurin ja taiteilijoiden tukemiseen. Eduskunnan tiedote 19.3.2021.

Oheinen kaavio näyttää vuoden 2021 talousarvion ja lisätalousarvioiden suhteelliset osuudet pääluokittain.

2. lisätalousarvio

Toinen lisätalousarvio sisälsi tukipaketin kulttuurille, taiteelle, liikunnalle ja tapahtuma-alalle. Hallitus esitys HE 68/2021 annettiin 29.4.2021 ja sitä täydentävä esitys HE 83/2021 12.5.2021. Toisen lisätalousarvion koko oli noin 277 miljoonaa euroa, josta tukipaketin osuus oli noin 225 miljoonaa. Eduskunta hyväksyi esityksen valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena ja mietintöön liittyvän lausumaehdotuksen.

Hallitus antoi eduskunnalle vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen. Valtiovarainministeriön tiedote 29.4.2021

Valtiovarainvaliokunta puoltaa tukipakettia kulttuuri-, liikunta-, tapahtuma- ja ravintola-alalle. Eduskunnan tiedote 25.5.2021.

Eduskunta hyväksyi toisen lisätalousarvion vuodelle 2021. Eduskunnan tiedote 28.5.2021.

3. lisätalousarvio

Hallituksen esitys HE 95/2021 ​annettiin eduskunnalle 27.5.2021 ja se sisälsi n. 2,2 miljardin euron määrärahalisäykset. Lisätalousarviolla käynnistettiin Suomen toimenpideohjelma EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä. Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioesityksen valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena 23.6.2021. Mietintöön sisältyi kaksi vastalausetta. Lisäksi lisätalousarvioaloite LTA 1/2021 vp hylättiin.

Hallitus sopi vuoden 2021 kolmannesta lisätalousarvioesityksestä. Valtiovarainministeriön tiedote 25.5.2021

​​Valtiovarainvaliokunta tukee kasvua vauhdittavia investointeja ja koronan aiheuttamien haittojen lieventämistä. Eduskunnan tiedote 18.6.2021 

Eduskunta hyvaksyi vuoden kolmannen lisatalousarvion, hallitus nauttii eduskunnan luottamusta.​ Eduskunnan tiedote 23.6.2021 ​​​

Vuoden 2021 talousarvio lisätalousarvioineen

Julkaistu 30.7.2020 10.40
Muokattu 16.8.2021 11.41