Miten ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus hyväksyttiin?

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus hyväksyttiin 10.12.1948. Samana päivänä vietetään Ihmisoikeuksien päivää.

​Päävastuu julistuksen valmistelussa oli YK:n ihmisoikeustoimikunnalla, jota johti Eleanor Roosevelt (Yhdysvallat). Muita työskentelyyn osallistuneita olivat esimerkiksi Charles Malik (Libanon), Peng Chun Chang (Kiina), Réne Cassin (Ranska), John Humphrey (Kanada) sekä Hansa Mehta (Intia).

Julistuksen käsittelemiseen osallistuivat muun muassa valmisteleva komitea (preparatory committee), luonnoskomitea (draft committee) sekä YK:n yleiskokouksen yleisistunto. Yleiskokous hyväksyi julistuksen lopullisen tekstin resoluutiona 10.12.1948. Yksikään jäsenmaa ei äänestänyt resoluution hyväksymistä vastaan. 

Asiakirjoja

Universal Declaration of Human Righ​​ts​, United Nations, päätöslauselma A/RES/217(III)

Universal Declaration of Human Rights​, United Nations

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Suomen YK-liitto

Yleiskokouksen pöytäkirjat 10.12.1948
A/PV.182
A/PV.183, äänestystulos s. 933

Ihmisoikeuksien päivää vietetään 10. joulukuuta, samana päivänä kuin ihmisoikeusjulistus hyväksyttiin. Yleiskokous päätti ihmisoikeuksien päivästä vuonna 1950.

Yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/423(V).

Vaikka ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ei ole valtiosopimus, sen merkitys on ollut ja on edelleen suuri. Julistus on luonut perustaa merkittäville YK:n piirissä solmituille ihmisoikeussopimuksille. Huomionarvoista on, että julistus pystyttiin valmistelemaan ja hyväksymään huolimatta esimerkiksi idän ja lännen välisistä jännitteistä. 

Muuta aineistoa

Ihmisoikeuksien julistus on maailman käännetyin dokumentti. Ihmisoikeusvaltuutetun sivuilta löytyy asiakirjasta yli 500 käännöstä sekä muuta asiaan liittyvää aineistoa.
About the Universal Declaration of Human Rights Translation Project

Drafting of the Universal Declaration of Human Rights. Dag Hammarskjöld library Julistuksen syntyhistoriasta ja toimijoista kertova tiedonlähdeopas

UDHR70: 30 Articles - 30 Documents​
Ihmisoikeusjulistuksen artikloihin liittyviä keskeisiä asiakirjoja esittelevä sivusto

70 years Universal declaration of human rights, #standup4humanrights

UDHR @ 70: The History. UN Human Rights, video YouTubessa

Julkaistu 4.12.2018 14.00
Muokattu 21.10.2022 11.43