Miten löydän sote-uudistukseen liittyvät eduskunta-asiakirjat?

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta on pyritty uudistamaan 2000-luvun alkupuolelta asti. Hallituksen esityksiä eduskunnalle on annettu kolmella hallituskaudella.

​Tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistamisen (sote-uudistus) taustasta ja aiemmista vaiheista on luettavissa hallituksen esityksen HE 15/2017 (pdf) ​johdannon alussa, kohta 1.1 Yleistä, s. 1213  sekä HE 241/2020 (pdf)​ alussa, kohta Perustelut, 1 Asian tausta ja valmistelu, s. 19.

Oheisten hallituksen esitysten käsittelytiedoista löytyvät kaikki asiakirjat kuten pöytäkirjat, valiokuntien asiakirjat (mm. perustuslakivaliokunnan lausunnot) sekä asiantuntijalausunnot (2015 vp lähtien).

Pääministeri Alexander Stubbin hallitus

Hallituksen esitys HE 324/2014 eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asiantuntijalausunnot. Rauennut.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus

Hallituksen esitys HE 224/2016 eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta. Hyväksytty muutettuna.

Hallituksen esitys HE 15/2017 eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (Sote- ja maakuntauudistus). Rauennut.

Hallituksen esitys HE 16/2017 eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä. Rauennut.

Hallituksen esitys HE 47/2017 eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (Valinnanvapauslaki). Peruutettu.

Hallituksen esitys HE 52/2017 eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Rauennut.

Hallituksen esitys HE 57/2017 eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta  HE 15/2017 täydentäminen. Rauennut.

Hallituksen esitys HE 71/2017 eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta  HE 15/2017 täydentäminen. Rauennut.

Hallituksen esitys HE 14/2018 eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi. Rauennut.

Hallituksen esitys HE 15/2018 eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien  HE 15/2017 täydentäminen. Rauennut.

Hallituksen esitys HE 16/2018 eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (Valinnanvapauslaki).   Rauennut.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus

Hallituksen esitys HE 241/2020 eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi. 
Annettu eduskunnalle käsiteltäväksi 8.12.2020.

Hallituksen esitys HE 56/2021 eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen.
Annettu eduskunnalle käsiteltäväksi 15.4.2021.

Muuta aineistoa

Sote-uudistukseen liittyviä valtiopäiväasioita ja -asiakirjoja 

Sote-uudistukseen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Sosiaali- ja terveysministeriö  Sote-uudistus

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos – Sote-uudistus

Kela – Kela ja sote-uudistus

Julkaistu 10.12.2020 14.00
Muokattu 16.4.2021 12.49