Miten täysistunnon äänestystulos ilmoitetaan ja mistä äänestystiedot löytyvät?

Eduskunnan täysistunnon äänestystuloksen ilmoittamistapa on vaihdellut vuosien saatossa. Koneellinen äänestys otettiin käyttöön 1927.

Eduskunnan täysistunnon äänestystulos ilmoitetaan nykyisin täysistunnon pöytäkirjassa numeroina. Eduskunnan työjärjestyksessä (40/2000) 63 §:ssä sanotaan, että ”Puhemies toteaa äänestyksen tuloksen”.

​Vuoden 1976 valtiopäiviltä vuoden 2012 loppuun äänestystulos ilmoitettiin pääsääntöisesti numeroina, mutta jos puhemies katsoi sen tarpeelliseksi tai 20 edustajaa sitä pyysi, tulos merkittiin pöytäkirjaan myös nimiluetteloina. Tämä sama käytäntö oli voimassa myös 1907–1951 valtiopäivillä. Vuosien 1952–1975 valtiopäivillä äänestystulokset ilmoitettiin pöytäkirjoissa aina myös nimiluetteloina.

Vuosien 1975–2002 valtiopäiviltä koneellisen äänestyksen tulokset eli niin sanotut äänestyskartat on kuvattu mikrofilmikorteille. Mikrofilmikortit säilytetään eduskunnan arkistossa.

Vuoden 1997 valtiopäiviltä lähtien äänestyskartat edustajakohtaisine äänestystietoineen ovat saatavilla myös eduskunnan verkkopalvelusta. Äänestystulosta voi tarkastella kansanedustajittain, hallitus/oppositioryhmittäin, eduskuntaryhmittäin, sukupuolen mukaan tai vaalipiireittäin.

Parhaiten äänestystiedot löytyvät tekemällä haun kyseessä olevan valtiopäiväasian numerolla, joka kirjoitetaan hakulaatikkoon lainausmerkkien sisään, esimerkiksi ”HE 12/1998”. Hakutuloksen voi rajata äänestyksiin hakutuloksen vasemman puolen tarkentimesta Äänestykset. Äänestys-tarkennin on alimpana kaikista tarkennintyypeistä.

Jos valtiopäiväasian numeroa ei ole tiedossa, ko. asia tulee ensin etsiä esim. hakusanojen avulla. Yksilöinnin jälkeen voi tehdä em. numerohaun tai etsiä äänestystuloksen kyseisen asian käsittelytietojen kautta avaamalla esille käsittelypöytäkirjan. Linkit äänestyksiin löytyvät myös pöytäkirjoista.

Koneellinen äänestys otettiin käyttöön täysistunnoissa 19.12.1927 hyväksytyn ja vahvistetun eduskunnan uuden työjärjestyksen mukaisesti vuoden 1927 valtiopäiviltä lähtien.

Lisätietoa

Äänestystavoista ja koneellisesta äänestyksestä:
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 3/1992 eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta, yleisperustelut.

Tietopalvelulta kysyttyä:
Mistä juontavat juurensa täysistuntoäänestyksissä käytettävät Jaa ja Ei?

Julkaistu 2.10.2017 15.30
Muokattu 14.3.2019 16.02