Miten valiokuntien kokouksissa äänestetään?

Valiokunnan kokouksissa äänestetään yleensä kädennostolla. Valiokuntien kokouksien äänestysten tai koeäänestysten tuloksia ei merkitä pöytäkirjoihin tällöin edustajakohtaisesti.

​Eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 40 §:n 1 momentin mukaan valiokunta päättää kulloinkin käytettävästä äänestystavasta. Avoin äänestys nimenhuudon mukaan on kuitenkin toimitettava, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai valiokunnan jäsen sitä vaatii. Äänten mennessä tasan arpa ratkaisee.

Valiokuntien toimintaa koskevien yleisten ohjeiden (Valiokuntaopas 2019) mukaan valiokunnan kokouspöytäkirjaan merkitään kokouksessa tehdyt ehdotukset ja päätökset äänestyksineen, esimerkiksi Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 12–5.

Arpomista varten jokaisessa valiokuntahuoneessa on lasimalja sekä äänestyslippuja. Maljaan laitetaan yksi jaa-lappu ja yksi ei-lappu ja niistä arvonnan onnetar noukkii yhden.

Lisätietoa

Valiokuntaopas 2019 : valiokuntien yleisohjeet. Helsinki, Eduskunta, 2019.
Eduskunnan kanslian julkaisu, 4/2019. Äänestyksestä valiokunnassa s. 46–49.

Julkaistu 29.9.2017 14.10
Muokattu 1.4.2020 14.06