Medialle​

Eduskuntatyötä seuraa säännöllisesti pari sataa eduskuntaan akkreditoitua toimittajaa ja kuvaajaa. Heidän lisäkseen sadat muut toimittajat ja kuvaajat käyvät eduskunnassa haastattelemassa kansanedustajia tai seuraamassa täysistuntoa ja valiokuntatyötä. Ohessa on ohjeita median työskentelystä eduskunnassa, kuvauksista, akkreditoinneista, toimittajaohjelmasta sekä langattoman verkon käytöstä.

​Päivitetyt median työskentelyohjeet eduskuntaan koronavirustilanteen aikana (päivitetty 20.10.2020)

Eduskunnassa on edelleen käytössä keväällä koronatilanteen vuoksi päivitetyt mediaohjeet. Toivomme median edustajien huomioivan ohjeemme sujuvan ja turvallisen työskentelyn jatkamiseksi.

Lisäys 20.10.2020: Kasvomaskisuositus laajenee kaikkiin eduskunnan yleisiin tiloihin. Suositus astuu voimaan välittömästi tiistaina 20. lokakuuta.  Kasvomaskisuositus ei koske työhuoneita tai tiloja, joissa on vain yksittäisiä henkilöitä.

Jokaisella eduskunnan tiloissa työskentelevällä on henkilökohtainen vastuu koronaviruksen leviämisen estämisestä. Sen vuoksi ohjeistamme välttämään fyysistä kontaktia, pitämään muihin ihmisiin 2 metriä välimatkaa ja huolehtimaan riittävästä käsihygieniasta. Toivomme, että tiedotusvälineet lähettävät toimituksesta eduskuntaan vain välttämättömän määrän henkilöitä.

Pyydämme huomioimaan suositukset turvaväleistä ja riittävästä välimatkasta kansanedustajien, valtioneuvoston jäsenten ja tiedotusvälineiden välisessä vuorovaikutuksessa, myös yksittäisissä haastatteluissa. Suosittelemme tekemään haastattelut ensisijaisesti puhelimitse tai tiedotustilaisuuksien yhteydessä. Portaikot ja hissiaulat on toistaiseksi varattu ainoastaan läpikulkua varten, eikä niissä työskentely tai pysyvä oleskelu ole mahdollista. Kokousten ja tilaisuuksien aikana median edustajia pyydetään odottamaan haastateltavia joko median omissa työtiloissa tai Valtiosalissa (Eduskuntatalon 2. kerros).

Suosittelemme toimittajia ja kuvaajia välttämään toisessa kerroksessa sijaitsevia hallituksen ja puhemiehen käytäviä sekä valiokunta- ja eduskuntaryhmien ryhmähuonekerroksessa työskentelyä.  Valiokuntahuoneisiin, ryhmähuoneisiin tai työhuoneisiin mennään vain kutsuttuna.

Haastattelutilana käytetään ensisijaisesti Valtiosalia. Salin pohjoispäätyyn on rakennettu erillinen haastattelupiste, jossa mediat voivat tehdä haastatteluja turvallisuussuositukset huomioon ottaen. Pisteellä on mikrofonikoroke. Eduskuntaryhmät ja valiokunnat tietävät, että haastattelut on pyydetty keskittämään Valtiosaliin.

Huomaattehan, että täysistuntosalin ovet pidetään istuntojen aikana auki, ja Valtiosalin äänet kantautuvat herkästi saliin. Suosittelemme tekemään haastattelut täysistuntojen aikana ensisijaisesti puhelimitse tai kiinnittämään huomiota puheäänen voimakkuuteen, jotta istunto ei häiriinny.

Täysistuntosalin yleisölehterit on toistaiseksi suljettu. Suosittelemme toimittajia seuraamaan täysistuntoja omista työtiloistaan tai verkkolähetyksen kautta. Kuvaajat voivat yhä tulla kuvaamaan lehterille.

Eduskunnan puhemiesneuvosto suosittelee kasvomaskin käyttöä täysistunnossa 24. syyskuuta alkaen. Pyydämme huomioimaan, että suositus koskee myös istuntosalin media- ja yleisölehteriä. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä 15.10 alkaen myös eduskunnan tiloissa pidettävissä tiedotustilaisuuksissa.Muihin eduskunnan tiloihin maskisuositusta ei ole annettu.

HUOM. Nykyisessä tilanteessa emme voi valitettavasti ottaa vastaan kansainvälisen median edustajia. Pahoittelemme mahdollista tästä aiheutuvaa vaivaa.

Valiokuntien kokoustilat ovat osin muuttuneet. Kokouspaikkoja voit tarvittaessa tiedustella eduskuntatiedotuksesta.

Myös osa eduskuntaryhmistä kokoontuu tällä hetkellä eri tiloissa kuin normaalisti:
• Sosialidemokraattinen ryhmä kokoontuu omassa ryhmähuoneessaan
• Perussuomalainen ryhmä kokoontuu Eduskuntatalon auditoriossa
• Kokoomuksen ryhmä kokoontuu Pikkuparlamentin auditoriossa
• Keskustan ryhmä kokoontuu valtiovarainvaliokunnan tiloissa
• Vihreiden ryhmä kokoontuu Suuren valiokunnan tiloissa
• Vasemmistoliiton ryhmä kokoontuu Vihreiden ryhmähuoneessa
• Ruotsalainen, Kristillisdemokraattinen ja Liike Nyt –ryhmät kokoontuvat entisissä kokoushuoneissaan

Sisäänkäyntien aukiolot 1.9. alkaen:
• A-ovi on avoinna ma ja pe klo 8−16.30, ti-to klo 8−20
• B-ovi on suljettu (avataan yksittäistapauksissa esteettömän kulun tarvitsijalle)
• C-ovi eli kirjaston ovi on avoinna kirjaston asiakkaille klo 12−15
• D-ovi on avoinna arkisin 8−16 (eduskunnan kanslian kirjaamo, eduskunnan oikeusasiamiehen kirjaamo)
• F-ovi on suljettu (avataan yksittäistapauksissa esim. valiokuntien tarpeen mukaan)

Lisätietoja:
vs. tiedotuspäällikkö Petteri Nyman, 050 341 5485
tiedottaja Heli Kesti-Ylioja, 050 593 5252

​Median työskentely eduskunnassa   

Toimittajat ja kuvaajat pääsevät eduskuntaan esittämällä ovella turvatarkastuksessa virallisen journalistikorttinsa tai toimeksiantajan allekirjoittaman tehtävänannon sekä kuvalliset henkilöpaperit. Lisäksi satunnaisesti eduskunnassa työskenteleviä toimittajia ja kuvaajia pyydetään kertomaan käynnin aihe. Sisäänkäyntejä on kaksi: Eduskuntatalon eteläinen sisäänkäynti eli A-ovi (kartta) ja Pikkuparlamentin sisäänkäynti.

Eduskuntaan akkreditoidut toimittajat ja kuvaajat näyttävät ovella eduskunnan heille tuottaman henkilökohtaisen mediakortin. (ks. Akkreditoituminen).

Kotimaiset toimittajat ja kuvaajat voivat liikkua Eduskuntatalon ja Pikkuparlamentin yleisissä tiloissa melko vapaasti. Kansainvälisillä toimittajilla, joille talo on vieraampi, on yleensä apunaan tiedottaja tai avustaja. Kaikkien tiloissa liikkuvien toivotaan ottavan huomioon muut tilojen käyttäjät.

Istuntosali on kansanedustajien työtila, ja media voi seurata ja kuvata täysistuntoa ja kyselytuntia lehteriltä (3. kerros). Eduskuntatalossa muita keskeisiä alueita, joissa toimittajat ja kuvaajat tekevät työtään, ovat kahvila (kuppila) ja Valtiosali. Mediaa kiinnostavia tilaisuuksia järjestetään myös Eduskuntatalon Arkadia-salissa (4. krs), pohjoissiivessä (B-siipi) sijaitsevassa tiedotustilassa sekä eteläsiivessä (A-siipi) sijaitsevassa lähetystöjen vastaanottotilassa ja auditoriossa.

Valiokunnat tiedottavat asioistaan Eduskuntatalon neljännessä ja eduskuntaryhmät viidennessä kerroksessa. Kuppilan perällä sijaitsevaa keltaista salonkia voi käyttää yksittäisiin haastatteluihin ja infoihin. Koska kyseessä on yhteinen tila, kaikkien toivotaan ottavan huomioon muut huoneen käyttäjät.

Pikkuparlamentissa median työtiloja ovat pohjakerroksen yhteiset tilat, sisääntuloaula ja Kansalaisinfo. Haastatteluja voi tehdä auditorion aulassa ja ravintolan kabineteissa, jos ne eivät ole varattuja, sekä sisääntuloaulassa.

Valiokuntahuoneisiin, ryhmähuoneisiin tai työhuoneisiin voi mennä vain kutsuttuna. Maanalaisissa kerroksissa sekä kansanedustajien ja eduskuntaryhmien työhuoneiden käytävillä mediatyöskentely ei ole mahdollista. Turvatarkastuksen kuvaaminen ei ole sallittua.

Eduskuntakuvan elävöittämiseksi Eduskuntatalon kahvilassa voi ottaa vapaasti yleiskuvaa istuntojen alkamisen yhteydessä, 10 minuutin ajan ennen istuntoa ja 5 minuutin ajan istunnon alettua. Muuten yleis- ja taustakuvaus sekä henkilökuvaus on mahdollista vain asianosaisten luvalla. Kuvaamisessa toivotaan otettavan huomioon, että kahvilaa käytetään myös ruokasalina. Eduskunnan ruokaravintoloissa ei saa kuvata.

Medialle on varattu Eduskuntatalossa yhteisiä työtiloja, joihin mennään palvelutorin kautta (Eduskuntaravintolan vieressä). Akkreditoidut toimittajat voivat käyttää nk. yhdyskäytävää kulkiessaan Pikkuparlamentin ja Eduskuntatalon välillä.

Jos tarvitset apua Eduskuntataloon tullessa tai talossa työskennellessä, ota yhteyttä eduskuntatiedotukseen.

Yhteystiedot:

päivystävä tiedottaja 09 432 2199 ja 050 381 9492 (klo 9-16, istuntopäivinä täysistunnon loppuun saakka)
päivystävä tiedotussihteeri 09 432 2019 ja 050 574 0352 (klo 9-16)
vs. tiedotuspäällikkö Petteri Nyman, 050 341 5485
tiedottaja Heli Kesti-Ylioja (mediapalvelu), 050 593 5252
tiedottaja Barbro Söderlund (erit. ruotsinkielinen media), 050 341 4224
tiedottaja Tiina Virtanen (kansainvälinen media), 040 541 3749
tiedotussihteeri Merja Kivinen (kotimainen media), 050 364 4917