Rajaa hakua

   

   

  HE 246/2020 vp259725816.6.2021 9.53.0316.6.2021 9.53.03Asian käsittelytiedot HE 246/2020 vp Nimeke 5 Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain 11.02.2021 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx14751140https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{3F4107ED-0F1E-4B63-A09E-209A68F532B9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 165/2020 vp104685210.12.2020 10.29.0210.12.2020 10.29.02Asian käsittelytiedot HE 165/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja 21.10.2020 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx1072670https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{A3D94974-E2D7-4465-B847-BA9213649DD6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TPA 158/2020 vp259876318.2.2021 11.45.0018.2.2021 11.45.00Asian käsittelytiedot TPA 158/2020 vp Toimenpidealoite terroristiryhmään kuulumisen ja toimintaan osallistumisen sekä perheenjäsenten 11.02.2021 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx927150https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{29FBD20E-9901-4609-8E59-33D521A9A8DC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  LA 6/2020 vp101976525.11.2020 10.56.0825.11.2020 10.56.08Asian käsittelytiedot LA 6/2020 vp Lakialoite laiksi rikoslain 47 luvun muuttamisesta 24.11.2020 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx31420https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{DA6A56B5-4E67-4582-AEC0-31E3AEFFD735}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  LA 16/2020 vp10263042.12.2020 8.26.222.12.2020 8.26.22Asian käsittelytiedot LA 16/2020 vp Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta 25.11.2020 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx442130https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{F2A9DB74-7377-4258-AC69-BE355452DE81}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  LA 20/2020 vp102770118.2.2021 11.49.4418.2.2021 11.49.44Asian käsittelytiedot LA 20/2020 vp Lakialoite laeiksi luottotietolain 18 ja 20 §:n ja ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n muuttamisesta 12.11.2020 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx72602770https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{8B637085-2F6A-4960-BD68-EB238B4F3743}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  LA 13/2020 vp101921610.12.2020 10.13.5110.12.2020 10.13.51Asian käsittelytiedot LA 13/2020 vp Lakialoite laiksi isyyslain 44 §:n kumoamisesta 25.11.2020 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx1677130https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{34529A4D-76E7-4133-A13B-7E356677F85B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  KAA 5/2020 vp105154712.5.2021 9.01.1512.5.2021 9.01.15Asian käsittelytiedot KAA 5/2020 vp Nimeke 1 Laki rikoslain 50 luvun muuttamisesta Lainsäätämisjärjestys Perustuslaki 72 02.12.2020 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx121145110https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{83AD0D21-A52B-4FB5-9E41-4C50AED661A1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TPA 81/2020 vp10263393.9.2020 9.40.263.9.2020 9.40.26Asian käsittelytiedot TPA 81/2020 vp Toimenpidealoite ulosottotoiminnan kehittämisestä ja ulosottomiesten palkkausjärjestelmän 25.06.2020 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx330240https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{1C3922C6-CBDA-4B5A-AA12-A3B1457626F0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TPA 157/2020 vp57504918.2.2021 11.44.4918.2.2021 11.44.49Asian käsittelytiedot TPA 157/2020 vp Toimenpidealoite alle 18-vuotiaan vakavasta väkivaltarikoksesta epäillyn sijoittamisen 11.02.2021 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx907110https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{DB809DEC-C0D9-4D2D-93D7-54450E8D8446}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  LA 19/2020 vp10276462.12.2020 8.26.002.12.2020 8.26.00Asian käsittelytiedot LA 19/2020 vp Lakialoite laiksi rikoslain 12 luvun muuttamisesta 25.11.2020 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx435100https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{30F0FBD0-97BE-4D61-8CF2-F0E002631C9F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  LA 43/2020 vp10409234.3.2021 11.34.304.3.2021 11.34.30Asian käsittelytiedot LA 43/2020 vp Lakialoite laiksi rikesakkorikkomuksista annetun lain 16 §:n muuttamisesta 25.02.2021 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx29950https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{08450FE6-3056-47A8-B799-0866DC8CAFE0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TPA 66/2020 vp102817531.8.2020 6.36.2231.8.2020 6.36.22Asian käsittelytiedot TPA 66/2020 vp Asian tila Käsittelyssä Käsittelyvaihe Asian ilmoittaminen 27.05.2020 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx35330https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{D6576971-0178-4FD0-BEAC-6440893F10A0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TPA 9/2020 vp97429631.8.2020 6.30.4931.8.2020 6.30.49Asian käsittelytiedot TPA 9/2020 vp Toimenpidealoite yksityisen pysäköinninvalvonnan tiukemmasta sääntelystä ja paremmasta valvonnasta 09.04.2020 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx543120https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{727E7CC4-2091-478E-806A-468192156F85}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  LA 24/2020 vp103124411.3.2021 11.28.1611.3.2021 11.28.16Asian käsittelytiedot LA 24/2020 vp Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta 24.11.2020 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx59780https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{62CC88BC-0A75-45DA-B96D-03E7129342FE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TPA 113/2020 vp104362914.10.2020 9.08.4214.10.2020 9.08.42Asian käsittelytiedot TPA 113/2020 vp Toimenpidealoite poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevien lainsäädäntötoimien 06.10.2020 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx359100https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{08821FB3-30DE-408F-A322-820B68FAC1CC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  LA 51/2020 vp10397254.3.2021 11.34.394.3.2021 11.34.39Asian käsittelytiedot LA 51/2020 vp Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta 25.02.2021 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx257100https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{782D8E99-2C24-4F87-B77F-6118E6A79541}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  LA 15/2020 vp10256392.12.2020 8.26.102.12.2020 8.26.10Asian käsittelytiedot LA 15/2020 vp Lakialoite laiksi konkurssilain 1 luvun 6 §:n ja 3 luvun 4 §:n muuttamisesta 25.11.2020 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx486100https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{AE6C3E45-4E04-412C-AF62-EACFF4C58870}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TPA 75/2020 vp103049131.8.2020 6.36.1231.8.2020 6.36.12Asian käsittelytiedot TPA 75/2020 vp Asian tila Käsittelyssä Käsittelyvaihe Asian ilmoittaminen 10.06.2020 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx26540https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{69AB5A07-97BD-426C-B997-4D34B648258A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  LA 5/2019 vp9173121.9.2020 22.19.441.9.2020 22.19.44Asian käsittelytiedot LA 5/2019 vp Lakialoite laiksi rikoslain 24 luvun muuttamisesta 12.11.2019 Asia lähetettiin lakivaliokuntaan STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx228290https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{F4060662-F071-4590-8ACF-976BFFA391D2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js