Rajaa hakua

   

   

  TS 23/2020 vp10305602.9.2020 14.35.362.9.2020 14.35.36Asian käsittelytiedot TS 23/2020 vp NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä Asian tila Käsitelty Käsittelyvaihe Toissijaisuusasian vireilletulo STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx17930https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{36E0B803-9CBB-4E33-853D-E1CF62C6833D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 18/2020 vp10277752.9.2020 14.35.122.9.2020 14.35.12Asian käsittelytiedot TS 18/2020 vp Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2017/2454 muuttamisesta soveltamispäivien osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx20150https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{343C4CA7-C242-4A37-8DD8-BC32BA28BAB7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 6/2020 vp10304722.9.2020 14.34.102.9.2020 14.34.10Asian käsittelytiedot TS 6/2020 vp Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1379/2013 ja asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta covid-19- epidemian STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx12240https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{7E8B54A8-D4C2-4451-A724-29C6A1BA3A62}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 24/2020 vp10331392.9.2020 14.35.402.9.2020 14.35.40Asian käsittelytiedot TS 24/2020 vp Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Euroopan horisontti" ja sen osallistumista STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx18870https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{9244479B-3D3F-40DF-BB59-4720EB30F819}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 26/2020 vp10331472.9.2020 14.35.432.9.2020 14.35.43Asian käsittelytiedot TS 26/2020 vp Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2015/1017 muuttamisesta vakavaraisuustukivälineen perustamisen osalta STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx217130https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{8F170BDA-B82D-480F-A86E-0748DF77C05F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 16/2020 vp10277432.9.2020 14.35.082.9.2020 14.35.08Asian käsittelytiedot TS 16/2020 vp Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin (EU) 2016/797 ja direktiivin (EU) 2016/798 muuttamisesta niiden STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx21060https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{0AA6EC87-8273-4442-BC50-851158D644C3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 73/2020 vp105156429.12.2020 22.05.4229.12.2020 22.05.42Asian käsittelytiedot TS 73/2020 vp Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa Viite EU:n asiakirjaan COM(2020) 682 STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx96250https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{2D268D6D-4460-4A51-912C-B1BA06A0B070}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 83/2020 vp259656416.12.2020 12.22.1716.12.2020 12.22.17Asian käsittelytiedot TS 83/2020 vp Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyistä lentoturvallisuusnäkökohdista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx42140https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{326426D7-7C02-4922-832B-DCCD633F5005}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 91/2020 vp54721819.1.2021 6.22.5219.1.2021 6.22.52Asian käsittelytiedot TS 91/2020 vp Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja asetuksen (EU) N:o 347/2013 STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx33330https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{ADD89FB2-F0FB-4B6D-973C-534571261A2D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 92/2020 vp54722119.1.2021 6.28.5119.1.2021 6.28.51Asian käsittelytiedot TS 92/2020 vp Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS brexit-mukautusvarauksen perustamisesta Viite EU:n asiakirjaan COM(2020) 854 STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx31310https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{F9C03E13-9F67-4223-8F42-F593E4A2D1D9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 93/2020 vp54722419.1.2021 6.34.5119.1.2021 6.34.51Asian käsittelytiedot TS 93/2020 vp Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rajatylittävissä siviili- ja rikosoikeudellisissa menettelyissä käytettävästä STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx37370https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{B56AAF7C-F07B-44DD-B66F-E594C92765D3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 72/2020 vp105156129.12.2020 22.05.3229.12.2020 22.05.32Asian käsittelytiedot TS 72/2020 vp Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta covid-19-pandemian johdosta toteutettavien, covid-19-rokotteiden ja STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx68170https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{24CE597F-77CE-4E09-AB3D-79B0FFB15727}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 3/2020 vp10235792.9.2020 14.33.582.9.2020 14.33.58Asian käsittelytiedot TS 3/2020 vp Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan rautateiden teemavuodesta (2021 Viite EU:n asiakirjaan COM(2020) 78 STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx172130https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{F35D3D37-94BA-4F69-B958-B46C508FF1B2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 48/2020 vp103332823.9.2020 21.04.1223.9.2020 21.04.12Asian käsittelytiedot TS 48/2020 vp Ehdotus neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx174120https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{4F0F04A3-6B8E-4A22-B384-B6B5542B7D41}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 53/2020 vp10335035.11.2020 22.05.325.11.2020 22.05.32Asian käsittelytiedot TS 53/2020 vp Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n elpymisesitteestä ja STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx136120https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{15F8FE48-D23D-4609-9FE5-ABBB3CD189FE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 19/2020 vp10277772.9.2020 14.35.212.9.2020 14.35.21Asian käsittelytiedot TS 19/2020 vp Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2017/352 muuttamisesta, jotta sataman hallintoelimet tai toimivaltaiset STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx17460https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{EEC4DEA9-C315-49A3-B7B3-84561A0211FF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 41/2020 vp10300836.9.2020 8.25.506.9.2020 8.25.50Asian käsittelytiedot TS 41/2020 vp Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI InvestEU-ohjelman perustamisesta Viite EU:n asiakirjaan COM(2020) 403 STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx19570https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{533B63CD-30BA-419B-83AE-8B2BDA5F800E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 88/2020 vp105608230.12.2020 7.14.1330.12.2020 7.14.13Asian käsittelytiedot TS 88/2020 vp Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi akuista ja käytetyistä akuista, direktiivin 2006/66/EY kumoamisesta ja asetuksen (EU) N:o STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx129570https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{089FCE7C-5561-47F3-84CC-5C010C4DAE0E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 17/2020 vp10277722.9.2020 14.35.172.9.2020 14.35.17Asian käsittelytiedot TS 17/2020 vp Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS covid-19-epidemian johdosta toteutettavista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx20970https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{D6F1C794-9DB9-4FA8-82A1-96399ABB032A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  TS 66/2020 vp104923821.12.2020 22.05.2221.12.2020 22.05.22Asian käsittelytiedot TS 66/2020 vp Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toiminnasta muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakuun liittyvissä kriisi- ja force majeure STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx76140https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{8C44A15D-A482-45CF-BFBA-9518C29A8CCA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js