​​​​​

Valtiopäiväasioiden ja -asiakirjojen asiasanat

Valtiopäiväasioille ja -asiakirjoille tallennetaan vuodesta 2015 lähtien vähintään yksi YSA-asiasanaston asiasana.
Vuosina 1989–2014 valtiopäiväasioiden asiasanoitukseen käytettiin eduskunnan omaa VEPS-asiasanastoa.

Kaikki asioille tai asiakirjoille tallennetut asiasanat ovat haettavissa haun kautta. Hakutuloksen Asiasanat-tarkentimeen nousee kuitenkin vain yksi, ensimmäinen asiasana, joka on tallennettu asialle tai asiakirjalle.

Ks. myös frekvenssin mukaan järjestetty luettelo.


Asiasanat (suluissa on lukumäärä asioista tai asiakirjoista, joita asiasana kuvailee)
Tilanne 20.1.2016 verkkopalvelussa
 
Abortti (202)
Adoptio (143)
Ahvenanmaa (225)
Aikuiskoulutus (360)
Ajokortit (150)
ajokortit (32)
Ajoneuvot (472)
Ajoneuvovero (185)
ajoneuvovero (4)
Alaikäiset (170)
Alkoholi (545)
Alkoholijuomat (353)
alkoholijuomat (7)
Alkoholijuomavero (95)
Alkoholipolitiikka (162)
Aluekehitys (314)
Aluepolitiikka (942)
Aluetuki (116)
Aluevaihdot (108)
Ammatilliset oppilaitokset (477)
Ammatinvalinnanohjaus (163)
Ammatit (100)
Ammattikorkeakoulut (622)
Ammattikoulut (182)
Ammattikoulutus (425)
Ammattioppilaitokset (144)
Ammattipätevyys (110)
Ammattitaudit (97)
ammattitutkinnot (7)
Ammattitutkinnot (92)
Ampuma-aseet (207)
ampuma-aseet (30)
Ansiotulot (109)
Apteekit (157)
Apurahat (160)
Aravajärjestelmä (132)
Arkistot (135)
Arpajaiset (98)
Arvonlisävero (786)
Arvopaperimarkkinat (163)
Arvopaperit (136)
Aseet (245)
Asetukset (803)
Asevelvolliset (490)
Asevelvollisuus (120)
Asiakasmaksut (194)
Asiakirjajulkisuus (91)
Asiakirjat (211)
Asiakkaat (86)
Asiantuntijat (89)
Asumiskustannukset (210)
Asumisoikeusasunnot (88)
Asumistuki (514)
asumistuki (70)
Asunnot (1 032)
Asunnottomat (96)
Asuntojen perusparantaminen (257)
Asuntolainat (618)
Asunto-osakeyhtiöt (154)
Asuntopolitiikka (188)
Asuntotuotanto (598)
aukiolo (88)
Auto- ja moottoripyörävero (314)
Autokatsastusasemat (106)
Autonkuljettajat (134)
Autot (476)
Autovero (257)
autovero (62)
Avioero (87)
Avioliitto (335)
Avohoito (210)
Avustajat (194)
Bensiini (101)
Bioenergia (313)
Biotekniikka (88)
Byrokratia (95)
Demokratia (87)
Diabetes (95)
Dieselöljy (120)
Digitaalitekniikka (131)
Direktiivit (1 511)
eduskunnan oikeusasiamiehet (40)
Eduskunnan oikeusasiamies (116)
eduskunnan puhemiehet (10)
Eduskunta (492)
elinikäinen oppiminen (2)
Elinkeino- (101)
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (12)
Elinkeinopolitiikka (154)
Elinkeinot (229)
Elinkeinoverotus (145)
Elintarvikehygienia (54)
Elintarviketeollisuus (94)
Elintarvikevalvonta (119)
Elintarvikkeet (821)
Elokuva (290)
elokuva-ala (2)
Eläimet (189)
Eläimistön suojelu (141)
Eläinlääkintä (104)
Eläinlääkärit (140)
Eläinsuojelu (471)
eläinsuojeluasiamiehet (2)
eläinsuojelulaki (2)
Eläintaudit (99)
Eläkeikä (429)
Eläkelaitokset (91)
eläkeläiset (144)
Eläkeläiset (705)
Eläkepolitiikka (103)
Eläketurva (504)
Eläkevakuutus (88)
Eläkkeet (1 509)
Energia (346)
Energiantuotanto (329)
Energiapolitiikka (447)
Energiapuu (95)
Energiatalous (136)
Energiatehokkuus (105)
energiavero (26)
Ennakkoperintä (152)
Epätyypilliset työsuhteet (145)
erikoiskirjastot (13)
Erikoissairaanhoito (304)
Eritasoristeykset (224)
Erityisopetus (131)
Esiopetus (124)
Esitutkinta (304)
EU-jäsenyys (604)
EU-maat (287)
EU-maataloustuki (203)
EU-oikeusasiayhteistyö (212)
EU-rakennerahastot (91)
Euro (108)
Euroalue (107)
Euroopan komissio (264)
Euroopan neuvosto (114)
Euroopan talous- ja rahaliitto (94)
Euroopan talousalue (293)
Euroopan unioni (5 592)
Euroopan unionin laajentuminen (99)
Euroopan unionin neuvosto (101)
Euroopan vakausmekanismi (30)
Euroopan yhteisöjen komissio (hist.) (215)
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (hist.) (85)
Euroopan yhteisöt (hist.) (2 622)
Eurooppa (113)
EU-sisäasiayhteistyö (292)
EU-tuet (103)
Evankelis-luterilainen kirkko (137)
Finanssipolitiikka (133)
Haja-asutusalueet (694)
Hajautus (108)
Hakkuut (140)
Hallinto (393)
Hallitukset (274)
hallitukset (79)
Hallitusmuoto (170)
hallitusohjelmat (367)
Hammashoito (91)
Hammashuolto (227)
Hammaslääkärit (102)
Harmaa talous (225)
Helikopterit (155)
Helsingin yliopisto (234)
Henkilöautot (121)
Henkilöliikenne (261)
Henkilörekisterit (180)
Henkilöstö (901)
Henkilötiedot (233)
Hevostalous (115)
Hinnat (517)
Hirvieläimet (140)
hissit (1)
Hoitolaitokset (129)
Hoitovapaa (104)
Home (177)
Hovioikeudet (145)
Huoltovarmuus (108)
Huoneenvuokra (164)
Huumausaineet (145)
Huumeet (587)
Hylkeet (125)
Hätäkeskukset (117)
Ihmisoikeudet (355)
Ikärajat (173)
Ilmailu (196)
Ilmansuojelu (335)
Ilmastonmuutokset (139)
Ilmavoimat (118)
Indeksiehto (229)
Indeksit (225)
Integraatio (1 073)
Internet (237)
Invalidit (231)
Investoinnit (608)
Investointituki (205)
Itämeri (251)
Jatkokoulutus (86)
Joet (171)
Joukkoliikenne (565)
Julkinen hallinto (90)
julkinen talous (147)
Julkiset hankinnat (167)
julkiset hankinnat (4)
Julkisuus (231)
Junat (114)
Jyväskylän yliopisto (170)
Järjestäytynyt rikollisuus (107)
Järjestöt (1 002)
Järvet (375)
jäsenyys (43)
Jätehuolto (436)
Jätevesi (99)
Jätevesihuolto (421)
Jätteet (293)
Kaavoitus (185)
Kadut (139)
Kaivokset (228)
Kaivostoiminta (249)
Kaksinkertainen verotus (157)
Kalakannat (168)
Kalanviljely (96)
Kalanviljelylaitokset (228)
Kalasatamat (117)
Kalastajat (155)
Kalastus (819)
Kalatalous (501)
Kalatiet (84)
Kanavat (325)
Kansainvälinen työjärjestö (90)
kansainväliset järjestöt (10)
Kansainväliset sopimukset (1 577)
Kansainväliset toimielimet (86)
Kansakoulu (85)
Kansalaistoiminta (179)
Kansalaisuus (112)
Kansallispuistot (458)
Kansanedustajain vaalit (138)
Kansanedustajat (312)
Kansaneläke (334)
Kansaneläkelaitos (594)
Kansaneläkelaki (321)
Kansaneläkkeen pohjaosa (91)
Kansaneläkkeet (425)
Kansanmusiikki (95)
Kansanopistot (585)
Kansanterveys (284)
Kansanterveystyö (87)
Kansanäänestykset (140)
Karjala (85)
Karjatalous (193)
Kasvihuoneviljely (91)
Katsastusasemat (98)
Katumaksu (90)
Kauppapolitiikka (156)
Kauppasopimukset (316)
Kaupungit (168)
kaupungit (3)
Kehitysalueet (484)
Kehitysapu (131)
Kehitysmaat (169)
Kehitysvammaiset (325)
Kehitysyhteistyö (645)
Keksinnöt (117)
keliakia (10)
Keliakia (105)
Kemikaalit (239)
Keskussairaalat (91)
Kestävä kehitys (132)
Kevyen liikenteen väylät (1 208)
Kielitaito (110)
Kieltenopetus (181)
Kierrätys (118)
Kiinteistönkauppa (136)
Kiinteistöt (515)
Kiinteistövero (130)
Kilpailu (729)
kilpailukyky (270)
Kirjailijat (98)
Kirjallisuus (183)
Kirjanpito (143)
Kirjastot (608)
Kirkkolaki (127)
Kodinhoitajat (85)
Kodinperustamislainat (115)
Koira (122)
Kolmannet maat (EU-asiat) (229)
Konkurssi (282)
Korjausavustukset (122)
Korjausrakentaminen (358)
Korkeakoulut (884)
Korkein hallinto-oikeus (96)
Korkein oikeus (91)
Korko (376)
Korkotuki (298)
Korkotukilainat (180)
Korkovähennys (95)
Kotieläintuotanto (106)
Kotihoito (311)
Kotikunta (96)
Kotipalvelut (152)
Kotitalous (305)
Kotiuttamisraha (141)
Kotouttaminen (105)
Koululaiset (359)
Koululaitos (197)
Koulurakennukset (680)
Koulut (565)
Koulutus (1 460)
Koulutuskeskukset (99)
Koulutuspolitiikka (410)
koulutusvienti (2)
Kriisinhallinta (250)
Kriminaalihuolto (110)
Kroonikot (115)
Kuljetus (226)
kuljetuskalusto (2)
Kuljetustuki (255)
Kulttuuri (305)
Kulttuurihistorialliset alueet (214)
Kulttuurikeskukset (123)
Kulttuuritapahtumat (306)
Kulttuuritoiminta (105)
Kulukorvaukset (106)
Kuluttajansuoja (249)
kuluttajariidat (9)
Kunnalliset eläkkeet (99)
Kunnallishallinto (127)
Kunnallistalous (389)
Kunnallisvaalit (94)
Kunnallisvero (129)
Kunnallisverotus (193)
Kunnat (1 946)
Kuntainliitot (89)
Kuntajako (131)
kuntarakenne (51)
Kuntayhtymät (113)
Kuntien kulttuuritoiminta (95)
Kuntien valtionapu (180)
Kuntien valtionavut (198)
Kuntien valtionosuudet (611)
Kuntien yleiset rahoitusavustukset (200)
Kuntoutus (1 201)
kuntoutus (5)
Kuorma-autoliikenne (160)
Kuorma-autot (188)
Kurssikeskukset (196)
Kuulovammaiset (222)
Käräjäoikeudet (167)
Köyhyys (210)
Lahjavero (121)
Lainat (387)
Lainsäädäntö (398)
Laitoshoito (263)
Laitteet (158)
laitteet (2)
Lakkauttaminen (134)
Lannoitteet (116)
Lapsen huolto (120)
Lapset (1 623)
Lapsilisä (193)
Lapsilisälaki (126)
Lapsilisät (318)
lapsilisät (73)
Lapsiperheet (542)
Lapsipotilaat (182)
Laskusuhdanne (98)
Lasten kotihoidon tuki (261)
Lasten kotihoito (230)
Lasten päivähoito (623)
Lastenhoito (348)
Lastensuojelu (426)
Lastentarhanopettajat (159)
Leimavero (170)
Leimavero (hist.) (101)
Leimaverolaki (114)
Leirikeskukset (99)
lentoasemat (3)
Lentokentät (714)
Lentokoneet (111)
lentoliikenne (18)
Lentoliikenne (347)
Lentoturvallisuus (92)
Lesket (158)
Liha (172)
Liikenne (328)
liikenne- ja ympäristökeskukset (101)
Liikennejuopumus (182)
Liikenneluvat (101)
liikenneluvat (2)
Liikenneonnettomuudet (112)
Liikennepalvelut (105)
Liikennepolitiikka (345)
Liikenneturvallisuus (1 112)
Liikennevakuutus (150)
Liikennevalvonta (87)
Liikevaihtovero (569)
Liikevaihtoverolaki (142)
Liikunta (389)
Liikuntatilat (159)
Liikuntavammaiset (147)
Linja-autoliikenne (238)
Linja-autot (115)
Linnut (149)
Lisätalousarviot (124)
Lohi (176)
Loma (125)
Lomatoiminta (89)
Lomautus (125)
Lomitus (162)
Lossit (116)
Lukio (688)
Luonnonmukainen viljely (148)
Luonnonsuojelu (638)
Luonnonsuojelualueet (467)
luottolaitokset (15)
Luottolaitokset (203)
Luvat (474)
Lähdevero (97)
Lämpövoimalat (45)
Lääketiede (130)
Lääkkeet (709)
Lääkärit (668)
Lääninhallitukset (hist.) (151)
Läänit (106)
Maa- ja metsätalousministeriö (98)
Maa-aines (123)
Maahanmuuttajat (473)
Maakaasu (288)
Maakunnat (267)
maakuntakaavoitus (78)
Maanhankinta (94)
Maankuivatustyöt (125)
Maankäyttö (134)
Maanomistajat (150)
Maanpuolustus (262)
Maantiet (2 180)
Maaseutu (556)
Maaseutuelinkeinot (145)
Maatalous (880)
Maatalousoppilaitokset (441)
Maatalouspolitiikka (275)
Maataloustuki (465)
Maataloustuotanto (319)
Maataloustuotteet (425)
Maatalousyrittäjäeläke (124)
Maatalousyrittäjät (630)
Maatilat (225)
Maatilatalouden kehittämisrahasto (197)
Maatilatalouden verotus (130)
Maatilatalous (134)
Mainonta (185)
maistraatit (10)
Maito (314)
Maksukyvyttömyys (106)
Maksut (1 029)
Malminetsintä (135)
Marjat (239)
Markkinointi (197)
Matkailu (754)
Matkakustannukset (542)
Matkaliput (129)
Matkapuhelimet (145)
Meluntorjunta (109)
Merenkulku (450)
merenkulku (9)
Merenkulkulaitos (hist.) (94)
Merensuojelu (180)
Merialueet (85)
Merikuljetus (126)
Merimiehet (182)
Metsiensuojelu (136)
Metsähallitus (254)
Metsänhoito (318)
Metsänparannus (131)
Metsäntutkimuslaitos (147)
Metsäoppilaitokset (161)
Metsästys (502)
Metsätalous (719)
Metsäteollisuus (189)
Metsätyöntekijät (176)
Metsätyöt (87)
Metsävahingot (93)
Metsäverotus (194)
Miehet (104)
Mielenterveys (223)
Mielenterveystyö (344)
Mielisairaalat (92)
Ministerit (308)
ministerit (8)
Ministeriöt (109)
Moottoriajoneuvot (217)
Moottoriajoneuvovero (183)
Moottorikelkat (95)
Muistomerkit (90)
Museot (517)
Musiikki (389)
Musiikkioppilaitokset (275)
Musiikkitapahtumat (465)
muuntogeeniset elintarvikkeet (3)
Muutoksenhaku (328)
Muuttoliike (61)
Myrkyt (87)
Myymälät (100)
Määräaika (182)
Naiset (577)
Nato (95)
Natura 2000 (118)
Neuvostoliitto (504)
Neuvottelumandaatti (116)
Nopeusrajoitukset (110)
Norja (179)
Nuoret (1 124)
Nuoriso (153)
Nuorisojärjestöt (114)
Nuorisotyö (298)
Nuorisotyöttömyys (285)
Näkövammaiset (180)
Oikeudenkäymiskaari (137)
Oikeudenkäynti (407)
Oikeudenkäyntikulut (87)
Oikeuskansleri (107)
oikeuskanslerit (30)
Oikeusturva (495)
oikeusvaltio (1)
Oleskeluluvat (154)
Omaishoito (364)
Opettajankoulutus (177)
Opettajat (356)
Opetus (296)
Opetusohjelmat (146)
Opetusryhmät (140)
Opetustoimi (116)
Opintokeskukset (112)
Opintolainat (137)
Opintoraha (176)
Opintososiaaliset edut (138)
Opintotuki (1 061)
opintotuki (55)
Opiskelija-asunnot (186)
Opiskelijat (1 630)
Oppikoulut (225)
Oppimateriaali (180)
Oppisopimukset (180)
Orkesterit (89)
Osa-aikatyö (215)
Osaamiskeskukset (118)
Osakeyhtiöt (328)
Osakkeet (232)
Osingot (98)
Ostopalvelut (164)
Osuuskunnat (99)
Oulun yliopisto (163)
Paikallistiet (204)
Pakkaukset (63)
Pakkausmerkinnät (88)
Pakkokeinot (132)
Pakolaiset (455)
Palkat (557)
Palkkiot (189)
Palomiehet (89)
Paluumuuttajat (136)
Palvelut (1 063)
Palvelutalot (135)
Pankit (531)
Pankkipalvelut (95)
Pankkituki (117)
panostajat (1)
Pelastustoimi (175)
Pelastustoiminta (171)
Perhe-eläke (159)
Perhe-eläkkeet (91)
Perheenjäsenet (252)
Perheet (186)
Perhehoito (87)
Perhepolitiikka (165)
Perhepäivähoito (126)
Perintövero (166)
Perkaustyöt (163)
Peruna (128)
Peruskoulu (816)
Peruskoulurakennukset (295)
Perusoikeudet (236)
Perusopetus (538)
Perustuslait (144)
Petoeläimet (325)
Pienet ja keskisuuret yritykset (184)
Pienteollisuus (116)
Pienyrittäjän vuosiloma (104)
Pienyrittäjät (314)
Pienyritykset (572)
Pitkäaikaistyöttömyys (289)
Pohjavesi (146)
Pohjoismaat (197)
Poliisi (1 650)
Polttoaineet (687)
Polttoainevero (231)
Polttopuu (113)
Porotalous (328)
Posti- ja lennätinlaitos (99)
Posti- ja telelaitos (107)
Posti- ja telelaitos (hist.) (122)
Postinjakelu (169)
Postipalvelut (324)
Postitoimipaikat (169)
Potilaat (276)
Professorit (118)
Psykiatria (289)
Psykiatriset potilaat (222)
Puhelimet (148)
Puhelin (99)
Puhelinmaksut (88)
Puhelinpalvelut (177)
Puolueet (141)
Puoluetuki (119)
Puolustuslaitos (240)
Puolustuspolitiikka (189)
Puolustustarvikkeet (239)
Puolustusvoimat (1 269)
puurakentaminen (1)
Puutarhatalous (112)
Puutavara (256)
Pysäköinti (63)
Päihdehuolto (623)
Päiväkodit (132)
Päivärahat (199)
Pääkaupunkiseutu (355)
Pääomatulojen verotus (125)
pääomaverotus (3)
Päästökauppa (93)
Päästöt (296)
Raakapuu (87)
Radanpito (309)
Radio (180)
Raha-automaattiyhdistys (85)
Rahapolitiikka (151)
Rahastot (368)
Rahoitus (640)
Rahoitusmarkkinat (146)
Rahoitustoiminta (106)
Raideliikenne (90)
Raittiustyö (150)
Rajanylityspaikat (307)
Rajavartiolaitos (396)
Rakennemuutos (142)
Rakennukset (307)
Rakennuslaki (199)
Rakennussuojelu (282)
Rakentaminen (628)
Rangaistukset (487)
Rangaistusten täytäntöönpano (143)
Ranta-alueet (123)
Raskaus (94)
Rauhanturvaaminen (146)
Rauhantyö (106)
Rautateiden liikennepaikat (91)
Rautateiden sähköistäminen (175)
Rautatieasemat (227)
rautatiekalusto (2)
Rautatiekuljetus (103)
Rautatieliikenne (1 027)
Rautatiet (1 985)
rautatiet (37)
Ravintolat (111)
Rehu (128)
Rehut (88)
Rekisterit (423)
Rikoksen uhrit (137)
Rikoksentekijät (109)
Rikokset (966)
Rikollisuus (421)
Rikoslaki (747)
Rintamalisä (279)
Rintamamiehet (106)
Rintamasotilaat (282)
Rintamasotilaseläke (170)
Rintamasotilastunnus (170)
Rintamaveteraanien kuntoutus (94)
Rintamaveteraanijärjestöt (86)
Rintamaveteraanit (1 042)
Rokotteet (123)
Romanit (168)
Ruotsi (377)
Ruotsin kieli (472)
Saamelaiset (171)
Saamen kieli (152)
Saaristot (239)
Sairaalat (661)
Sairaanhoitajat (170)
Sairaanhoito (606)
Sairaanhoito-oppilaitokset (232)
Sairaanhoitopiirit (144)
Sairaankuljetus (117)
Sairauskuluvähennys (89)
Sairauspäiväraha (119)
Sairauspäivärahat (186)
Sairausvakuutus (1 422)
sairausvakuutus (51)
Sairausvakuutuslaki (274)
Sakko (164)
sakko (27)
Salassapito (217)
Sanomalehdet (135)
Satamat (550)
Satovahingot (247)
Seksuaalirikokset (161)
seksuaalirikokset (57)
Seurakunnat (90)
Sidonnaisuudet (132)
Sienet (97)
Sijoitukset (179)
Sillat (1 087)
Sisäasiainministeriö (89)
Siviilipalvelus (142)
Sokeri (161)
sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (2)
Sosiaali- ja terveysministeriö (134)
Sosiaalihuolto (794)
Sosiaalipalvelut (308)
Sosiaalipolitiikka (209)
Sosiaaliturva (762)
Sosiaalityö (127)
Sota (232)
Sotainvalidit (445)
Sotavammaiset (189)
Sotilasvammalaki (137)
Sotilasvammat (218)
Sukupolvenvaihdos (165)
Suomen kieli (167)
Suomen Pankki (242)
Suomen Posti (hist.) (118)
Suomi (382)
Susi (133)
susi (6)
Suunnittelu (142)
Suuronnettomuudet (125)
Sydänkirurgia (107)
Synnytys (178)
Syrjintä (164)
Syrjäytyminen (208)
Syyttäjät (135)
Syöpä (108)
Syöpäsairaudet (117)
Syöpätaudit (245)
Sähkö (561)
Sähköinen asiointi (137)
Sähköinen viestintä (68)
Sähköistys (149)
Sähköistäminen (97)
Sähkömarkkinat (136)
Säteilyturvallisuus (145)
Säädösvalmistelu (363)
Säästäminen (226)
Säästöpankit (113)
Säätiöt (217)
Taide (144)
Taideteokset (92)
Taiteilijat (193)
taiteilijat (2)
Takaisinperintä (151)
Takaus (109)
Taksit (102)
takuueläke (47)
Taloudellinen yhteistyö (161)
talouspolitiikka (175)
Talouspolitiikka (665)
Talousrikokset (256)
Tampereen yliopisto (115)
Tanssi (115)
Tapaturmakorvaukset (84)
Tapaturmavakuutus (258)
tapaturmavakuutus (9)
Tartuntataudit (197)
Tasa-arvo (378)
Tasavallan presidentti (175)
Tasoristeykset (161)
Tavaraliikenne (193)
Teatteri (528)
Tekijänoikeus (183)
Teknilliset oppilaitokset (222)
Teknologia (135)
Teknologian kehittämiskeskus (92)
Telakkateollisuus (146)
Telepalvelut (119)
Teletoiminta (111)
televisio (121)
Televisio (430)
Teollisuus (487)
Terrorismi (180)
Terveydenhoito (265)
Terveydenhuolto (2 143)
Terveydenhuolto-oppilaitokset (109)
Terveydensuojelu (281)
Terveyskasvatus (283)
Terveyskeskukset (586)
Terveystarkastukset (147)
Tie- ja vesirakennuslaitos (100)
Tiedonantovelvollisuus (92)
Tiedonsaantioikeus (162)
Tiedonvälitys (243)
Tiedotus (458)
Tiekuljetus (206)
tieliikenne (11)
Tieliikenne (509)
Tiet (13 078)
Tietojärjestelmät (309)
Tietoliikenne (273)
tietoliikenneverkot (2)
Tietosuoja (236)
Tietotekniikka (377)
Tietoturvallisuus (108)
Tietoverkot (337)
Tietoyhteiskunta (112)
Tilastot (108)
tilinpäätös (44)
tilintarkastajat (8)
Tilintarkastus (160)
Toimeentulotuki (382)
Toimeentuloturva (367)
Toimivalta (211)
Toisen asteen koulutus (105)
Tulevaisuus (86)
Tulli (588)
Tullitariffit (140)
Tulo- ja menoarvio (456)
Tulo- ja omaisuusvero (160)
Tulo- ja varallisuusvero (154)
Tulo- ja varallisuusverolaki (484)
Tulot (234)
Tulovero (980)
Tulvasuojelu (142)
Tulvavahingot (110)
Tuomarit (133)
Tuomioistuimet (522)
Tuonti (417)
Tuotekehitys (88)
Tupakka (241)
Tupakkatuotteet (145)
Tupakointi (231)
Turkistarhaus (319)
Turun yliopisto (125)
Turvakodit (85)
Turvallisuus (709)
turvallisuus (8)
Turvallisuuspolitiikka (393)
turvapaikanhakijat (50)
Turvapaikkaoikeus (299)
Turve (407)
Tutkijat (108)
Tutkimusasemat (170)
Tutkimuslaitokset (380)
tutkimusrahoitus (4)
Tutkimustoiminta (1 102)
Tutkinnot (237)
Työaika (465)
Työehtosopimukset (225)
Työeläkkeet (771)
työeläkkeet (85)
Työelämä (288)
Työharjoittelu (191)
Työkyvyttömyys (207)
Työkyvyttömyyseläkkeet (241)
Työllistämistuki (427)
Työllisyys (1 772)
Työllisyyslaki (91)
työllisyyspolitiikka (175)
Työllisyyspolitiikka (826)
Työmarkkinatuki (313)
Työnantajan sosiaaliturvamaksu (116)
Työnantajan sosiaaliturvamaksut (271)
Työnantajat (169)
Työntekijäin eläkelaki (122)
Työntekijät (674)
Työsopimuksen irtisanominen (277)
Työsopimukset (253)
Työsopimuslaki (108)
Työsuhde (143)
Työsuhdeturva (144)
Työsuojelu (455)
Työtaistelut (118)
Työterveyshuolto (199)
Työttömyys (855)
Työttömyysetuudet (133)
Työttömyyskassat (172)
Työttömyyskorvaus (148)
Työttömyyspäivärahat (479)
Työttömyysturva (942)
Työttömät (766)
Työturvallisuus (250)
Työvoima (201)
Työvoima- ja elinkeinokeskukset (hist.) (104)
Työvoimahallinto (129)
Työvoimakustannukset (88)
Työvoimapalvelut (178)
Työvoimapiirit (90)
Työvoimapolitiikka (456)
Työvoimatoimistot (141)
Täydennyskoulutus (136)
Täytäntöönpano (127)
uhrit (12)
Ukraina (46)
Ulkoasiainministeriö (90)
ulkomaalaiset (78)
Ulkomaalaiset (989)
Ulkomaanedustus (107)
Ulkomaankauppa (832)
Ulkomaat (251)
Ulkomailla työskentelevät (114)
Ulkopolitiikka (711)
Ulkosuomalaiset (152)
Ulosotto (257)
Urheilu (383)
Urheiluseurat (155)
Uskonnolliset yhteisöt (128)
Uskonnonopetus (90)
uusiutuvat energialähteet (41)
vaalirahoitus (79)
Vaalit (372)
vaalitarkkailu (11)
Vaaralliset aineet (177)
Vahingonkorvaus (523)
Vajaakuntoiset (85)
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu (174)
Vakuutus (180)
Vakuutusoikeus (94)
Vakuutusyhtiöt (324)
Valmisteverot (254)
Valtio (106)
Valtiokonttori (98)
Valtion eläkkeet (135)
Valtion lainanotto (103)
Valtion liikelaitokset (181)
Valtion maaomaisuus (219)
Valtion takaukset (102)
Valtion talousarvio (276)
valtion talousarviot (1 538)
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (108)
Valtion virkamiehet (209)
Valtion yhtiöt (85)
Valtion yksiköt (167)
Valtionavustukset (284)
Valtionavut (243)
Valtioneuvosto (275)
Valtionhallinto (201)
Valtionrautatiet (371)
Valtionrautatiet (hist.) (169)
Valtiontakaus (127)
Valtiontalouden tarkastusvirasto (91)
Valtiontalous (256)
Valtiontilintarkastajat (87)
Valtiontuki (173)
Valtionverotus (140)
Valtionyhtiöt (425)
Valtiopäiväjärjestys (194)
Valuutta (136)
Valvonta (926)
Vammaiset (1 377)
Vammaispalvelut (266)
Vangit (229)
Vanhainkodit (186)
Vanhemmat (345)
Vanhempainraha (195)
Vanhempainvapaa (105)
Vanhukset (782)
Vanhustenhuolto (374)
Vankeinhoito (187)
Vankeus (113)
Vankilat (382)
Vapaa liikkuvuus (86)
Vapaa sivistystyö (101)
Vapaaehtoistyö (183)
Varallisuusvero (107)
Varhaiskasvatus (372)
Varikot (145)
Varuskunnat (420)
Varusmiehet (111)
varusmiespalvelus (2)
Veikkaus (97)
Velallinen (175)
Velat (236)
Velkajärjestely (149)
veneet (13)
Venesatamat (102)
Venäjä (732)
Veroasteikot (119)
Verohallinto (210)
Veronhuojennukset (403)
Veronkierto (95)
Veropolitiikka (141)
Verosopimukset (256)
Verot (409)
Verotus (4 162)
Verotuslaki (109)
Verotusmenettely (118)
Verovapaus (502)
Verovähennykset (1 237)
Vesakontorjunta (116)
Vesiensuojelu (693)
Vesihuolto (671)
Vesihuoltotyöt (406)
Vesikulkuneuvot (412)
Vesilaki (104)
Vesiliikenne (188)
Vesistön järjestely (115)
Vesistön säännöstely (178)
Vesistöt (210)
Vesistötyöt (703)
Vesiväylät (266)
viennin edistäminen (3)
Vienti (358)
Viestintä (170)
Vihannekset (97)
Viinit (41)
Viisumit (107)
viittomakielentulkit (2)
Vilja (254)
Viljavarastot (182)
Virastot (130)
Virastotalot (647)
Virat (519)
Virat ja toimet (123)
Virkaehtosopimukset (96)
Virkajärjestelyt (195)
Virkamiehet (496)
Virkistysalueet (200)
Viro (153)
Voi (107)
Voimalat (176)
VR Osakeyhtiö (209)
Vuokra-asunnot (602)
Vuokrasäännöstely (88)
Vuokratalot (110)
vuorotteluvapaa (66)
Vuorotteluvapaa (89)
Vuosiloma (271)
Vuotos (59)
Väestönsuojelu (98)
Vähittäiskauppa (508)
Väkivalta (412)
väylämaksut (14)
Väylät (94)
Ydinenergia (135)
Ydinjätteet (132)
Ydinvoimalat (275)
Yhdenmukaistaminen (277)
Yhdenvertaisuus (546)
Yhdistyneet kansakunnat (338)
Yhdistystalot (258)
Yhdysvallat (USA) (161)
Yhteiskuntapolitiikka (282)
Yhteistyö (302)
Yhteisövero (97)
Yhtiöt (148)
Yksilönsuoja (89)
Yksinhuoltajat (164)
Yksityiset tiet (673)
Yleiset tiet (96)
Yleishyödylliset yhteisöt (120)
Yleisradio (317)
yliopistolaki (133)
Yliopistolliset keskussairaalat (280)
yliopistot (45)
Yliopistot (772)
Ylioppilastutkinto (114)
Ylivelkaantuneet (104)
Ympäristö (109)
Ympäristökeskukset (hist.) (100)
Ympäristöministeriö (91)
Ympäristönsuojelu (1 544)
Ympäristöpolitiikka (128)
Ympäristövahingot (173)
Ympäristövaikutukset (187)
Yrittäjäeläkkeet (192)
Yrittäjäkoulutus (89)
Yrittäjät (714)
Yritykset (1 112)
Yritystoiminta (391)
Yritystuki (338)
Yritysverotus (160)
Äitiysraha (250)
Äänestykset (89)
Öljy (169)
Öljyntorjunta (169)
Öljyvahingot (133)

20.5.2020 9.36