Eduskunta päättää valtion talousarviosta

Valtion talousarvion eli budjetin hyväksyminen
on lakien säätämisen lisäksi
toinen eduskunnan perustehtävistä.
Talousarvio sisältää valtion tulot ja menot.
Talousarvio laaditaan aina seuraavalle vuodelle.
Hallitus tekee esityksen talousarviosta eduskunnalle,
joka tekee siitä lopullisen päätöksen.

Valtion tuloja ovat esimerkiksi verot ja maksut,
jotka eduskunta on päättänyt kerätä kansalaisilta.
Valtion menoja ovat esimerkiksi ne palvelut,
tuet ja avustukset,
jotka eduskunta on päättänyt antaa kansalaisille.
Eduskunta päättää myös valtion omaisuuden ja velkojen hoidosta.
Talousarvion käsittely alkaa lähetekeskustelulla,
joka pidetään syyskuussa.
Sen jälkeen talousarvioesitys lähetetään valtionvarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittelyn jälkeen talousarvioesitys palaa täysistuntoon.
Siellä se käsitellään yhden kerran.
Talousarvioesitys on jaettu pääluokkiin.
Näitä ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysasiat ja koulu- ja opetusasiat.
Jokaisesta pääluokasta käydään perusteellinen keskustelu.
Kansanedustajilla on myös mahdollisuus tehdä muutosehdotuksia talousarvioon.
Eduskunta päättää äänestämällä muutosehdotuksen hyväksymisestä.
Täysistunnossa talousarvion käsittely kestää useita päiviä.
Talousarviosta myös äänestetään,
usein jopa satoja kertoja.​​