Kansanedustajat täysistuntosalissa.

Eduskunta säätää lait

Lakien säätäminen on eduskunnan tärkein tehtävä.
Säätäminen tapahtuu eduskunnan täysistunnossa.
Hallitus antaa lakiehdotuksen eduskunnalle.
Myös kansanedustaja voi tehdä lakialoitteen.

Ensiksi täysistunnossa käydään lakiesityksestä lähetekeskustelu.
Sitten esitys lähetetään valiokuntaan,
joka tekee esityksestä mietinnön.
Sitten lakiesitys palaa täysistuntoon.
Siellä se käsitellään kaksi kertaa.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetään lain sisällöstä ja pykälistä.
Silloin kansanedustajat voivat vielä tehdä muutosesityksiä lakiin.
Tämän jälkeen laki tulee toiseen käsittelyyn.
Siinä se joko hyväksytään tai hylätään.
Silloin esityksen sisältöä ei enää voi muuttaa.
Kun eduskunta on hyväksynyt lain,
presidentin on vielä vahvistettava laki ennen kuin se tulee voimaan.

Kyselytunnilla ministerit vastaavat kysymyksiin

Eduskunnan täysistunnossa pidetään myös hallituksen kyselytunti.
Silloin ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin.
Täysistunnossa voi myös käydä keskustelua ajankohtaisista asioista.
Myös pääministeri voi antaa jostain tärkeästä asiasta
ilmoituksen eduskunnalle.
Tämäkin käsitellään täysistunnossa.

Välikysymys voi kaataa hallituksen

Vähintään 20 kansanedustajaa voi tehdä hallitukselle välikysymyksen.
Kysymyksen on käsiteltävä niitä asioita,
joista hallitus on vastuussa.
Hallituksen on annettava vastaus välikysymykseen
eduskunnan täysistunnossa.
Tämän jälkeen asiasta käydään keskustelu,
jonka lopuksi on äänestys.
Tällöin äänestetään siitä,
luottaako eduskunta hallitukseen.
Jos äänestyksen tulos osoittaa,
että eduskunta ei luota hallitukseen,
hallituksen on erottava.

Valiokuntien työ on tärkeää

Täysistunto on ulospäin näkyvintä eduskunnan työssä.
Kuitenkin myös valiokunnissa tehdään hyvin tärkeää työtä.
Eduskunnassa on 16​ pysyvää erikoisvaliokuntaa ja suuri valiokunta.
Eduskunnan valiokuntia ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunta,
puolustusvaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta.
Niiden tehtävänä on valmistella omilta toimialoiltaan
asiat täysistunnon käsittelyyn.
Esimerkiksi kaikki hallituksen esitykset,
valtion talousarvio ja lakialoitteet valmistellaan valiokunnissa.​​