​​​​

 Seuraava täysistunto

Loading...
Ennakkotieto

Päiväjärjestys PJ 84/2021 vp Täysistunto Maanantai 28.6.2021 klo 14.00

1.  Nimenhuuto

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 23.6.2021 antanut hallituksen esitykset HE 106-108/2021 vp. 

2.2.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2020 (K 6/2021 vp). 

2.3.  Vaalien toimittaminen

Ilmoitettiin valiokuntien täydennysvaaleista. 

3.  Ari Torniaisen vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 27/2021 vp
Ainoa käsittely

4.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2021 vp
Ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 17/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

6.  Seuraava täysistunto

Viimeksi julkaistu 2021-06-23 14.25.05