Seuraava taysistunto

 Seuraava täysistunto

Loading...
Päiväjärjestys
PJ
42
2020 vp
Täysistunto
Maanantai 30.3.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 4/2020 vp. 
2.2
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019 (K 2/2020 vp). 
2.3
Muut ilmoitukset
Valtioneuvosto on 27.3.2020 antanut valtioneuvoston asetuksen liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi (M 10/2020 vp), joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
5
Muu asia: Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi
Muu asia
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
13
Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
17
Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämistä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
19
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
20
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2020-03-30 11:11:39

 Päiväjärjestykset

Valtiopäiväasiakirja
PJ 42/2020 vp

Maanantai 30.3.2020 klo 14.00

Valtiopäiväasiakirja
PJ 41/2020 vp

Lauantai 28.3.2020 klo 10.00

Valtiopäiväasiakirja
PJ 40/2020 vp

Perjantai 27.3.2020 klo

Valtiopäiväasiakirja
PJ 39/2020 vp

Perjantai 27.3.2020 klo

Valtiopäiväasiakirja
PJ 38/2020 vp

Perjantai 27.3.2020 klo 16.00

Valtiopäiväasiakirja
PJ 37/2020 vp

Perjantai 27.3.2020 klo 13.00

Valtiopäiväasiakirja
PJ 36/2020 vp

Torstai 26.3.2020 klo

Valtiopäiväasiakirja
PJ 35/2020 vp

Torstai 26.3.2020 klo 16.00

Valtiopäiväasiakirja
PJ 34/2020 vp

Keskiviikko 25.3.2020 klo

Valtiopäiväasiakirja
PJ 33/2020 vp

Keskiviikko 25.3.2020 klo

Valtiopäiväasiakirja
PJ 32/2020 vp

Keskiviikko 25.3.2020 klo 15.00

Valtiopäiväasiakirja
PJ 31/2020 vp

Tiistai 24.3.2020 klo 14.03

Valtiopäiväasiakirja
PJ 30/2020 vp

Perjantai 20.3.2020 klo 13.00

Valtiopäiväasiakirja
PJ 29/2020 vp

Torstai 19.3.2020 klo

Valtiopäiväasiakirja
PJ 28/2020 vp

Torstai 19.3.2020 klo 15.45