Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Seuraava taysistunto

 Seuraava täysistunto

Loading...
Ennakkotieto
Päiväjärjestys
PJ
8
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 18.2.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 1/2020 vp. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
8
Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
9
Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
10
Lakialoite laiksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Lakialoite
Kimmo
Kiljunen
sd
ym.
Lähetekeskustelu
11
Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
12
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2020-02-14 13:38:08

 Päiväjärjestykset

PJ 8/2020 vp
Tiistai 18.2.2020 klo 14.00
PJ 7/2020 vp
Perjantai 14.2.2020 klo 13.00
PJ 6/2020 vp
Torstai 13.2.2020 klo 16.00
PJ 5/2020 vp
Keskiviikko 12.2.2020 klo 14.00
PJ 4/2020 vp
Tiistai 11.2.2020 klo 14.00
PJ 3/2020 vp
Perjantai 7.2.2020 klo 13.00
PJ 2/2020 vp
Torstai 6.2.2020 klo 16.00
PJ 1/2020 vp
Tiistai 4.2.2020 klo 12.00
PJ 87/2019 vp
Perjantai 20.12.2019 klo 10.00
PJ 86/2019 vp
Torstai 19.12.2019 klo 10.00
PJ 85/2019 vp
Keskiviikko 18.12.2019 klo 10.00
PJ 84/2019 vp
Tiistai 17.12.2019 klo 10.00
PJ 83/2019 vp
Maanantai 16.12.2019 klo 12.00
PJ 82/2019 vp
Perjantai 13.12.2019 klo 13.00
PJ 81/2019 vp
Torstai 12.12.2019 klo 16.00