Täysistuntojen pöytäkirjat ​

Täysistunnoista laaditaan pöytäkirjat, joihin kirjataan niin asioiden käsittelyt ja tehdyt päätökset kuin kaikki käytetyt puheenvuorotkin. Pöytäkirjat laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi; puheenvuorot kuitenkin julkaistaan vain sillä kielellä, millä ne pidetään. Täysistunnon pöytäkirjaa​ laaditaan istunnon aikana ja julkaistaan eduskunnan verkkopalvelussa sitä mukaa kuin sitä valmistuu.

Loading...

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 101/2022 vp Täysistunto Torstai 29.9.2022 klo 15.59

1. Nimenhuuto

2. Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin valtiovarainministeri Annika Saarikko ulkoministeri Pekka Haavisto elinkeinoministeri Mika Lintilä kuntaministeri Sirpa Paatero puolustusministeri Antti Kaikkonen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sisäministeri Krista Mikkonen opetusministeri Li Andersson ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

2.1. Suullinen kysymys raja-aidan rakentamisesta itärajalle (Jari Ronkainen ps)

Suullinen kysymysSKT 144/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2. Suullinen kysymys venäläisistä sotilaskoulutuksen saaneista maahantulijoista (Ville Valkonen kok)

Suullinen kysymysSKT 145/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3. Suullinen kysymys varautumisesta Venäjän aggression laajenemiseen (Päivi Räsänen kd)

Suullinen kysymysSKT 146/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4. Suullinen kysymys raja-aidan rakentamisesta itärajalle (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 147/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5. Suullinen kysymys voimakkaammista Venäjän painostuskeinoista (Pasi Kivisaari kesk)

Suullinen kysymysSKT 148/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.6. Suullinen kysymys Suomen puolustuskyvystä (Kristiina Salonen sd)

Suullinen kysymysSKT 149/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.7. Suullinen kysymys saamelaiskäräjälaista (Jenni Pitko vihr)

Suullinen kysymysSKT 150/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.8. Suullinen kysymys sote-palveluiden rahoituksesta (Aino-Kaisa Pekonen vas)

Suullinen kysymysSKT 151/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.9. Suullinen kysymys HUSin säästösuunnitelmista (Veronica Rehn-Kivi r)

Suullinen kysymysSKT 152/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3. Valtakunnanoikeuden jäsenten täydennysvaali

VaaliVAA 51/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi valtakunnanoikeuden jäseneksi kansanedustaja Tarja Filatovin varajäsenenään oikeustieteen kandidaatti Heli Puura toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2023. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 184/2022 vp
Lähetekeskustelu

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 188/2022 vp
Lähetekeskustelu

6. Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 187/2022 vp
Lähetekeskustelu

7. Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 231/2021 vp)

Vahvistamatta jäänyt lakiVJL 2/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2022 vp
Yksi käsittely

8. Seuraava täysistunto

Viimeksi julkaistu 2022-09-29 17.36.22