Täysistuntojen pöytäkirjat ​

Täysistunnoista laaditaan pöytäkirjat, joihin kirjataan niin asioiden käsittelyt ja tehdyt päätökset kuin kaikki käytetyt puheenvuorotkin. Pöytäkirjat laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi; puheenvuorot kuitenkin julkaistaan vain sillä kielellä, millä ne pidetään. Täysistunnon pöytäkirjaa​ laaditaan istunnon aikana ja julkaistaan eduskunnan verkkopalvelussa sitä mukaa kuin sitä valmistuu.

Loading...

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 123/2021 vp Täysistunto Perjantai 22.10.2021 klo 13.00—13.27

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.27. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (13.00—13.27). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-402412Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 21.10.2021 antanut hallituksen esitykset HE 178-202/2021 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 501, 503, 507, 508, 509, 512-514, 516, 518, 519, 522, 524, 526, 527, 529/2021 vp. 

3.  Välikysymys maahanmuuttopolitiikasta ja taloudesta

VälikysymysVK 4/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-402537
Epäluottamusehdotukset 20.10.2021
Liite 3A
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain 24 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 20/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 138/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 222/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 14/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 123/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 13/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 157/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 22/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 130/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 8/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 246/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 13/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 13/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 26.10.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.27. 

Viimeksi julkaistu 2021-10-22 15.30.26