Täysistuntojen pöytäkirjat ​

Täysistunnoista laaditaan pöytäkirjat, joihin kirjataan niin asioiden käsittelyt ja tehdyt päätökset kuin kaikki käytetyt puheenvuorotkin. Pöytäkirjat laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi; puheenvuorot kuitenkin julkaistaan vain sillä kielellä, millä ne pidetään. Täysistunnon pöytäkirjaa​ laaditaan istunnon aikana ja julkaistaan eduskunnan verkkopalvelussa sitä mukaa kuin sitä valmistuu.

Loading...
Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
45
2021 vp
Täysistunto
Torstai 22.4.2021 klo 17.10—17.18
Täysistunto alkoi klo 17.10. Täysistunto päättyi klo 17.18. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (17.10—17.18). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-367757
Liite 1A
Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 53/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
3
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 23.4.2021 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.18. 
Viimeksi julkaistu 2021-04-22 18.52.05