Täysistuntojen pöytäkirjat

Täysistuntojen pöytäkirjat ​

Täysistunnoista laaditaan pöytäkirjat, joihin kirjataan niin asioiden käsittelyt ja tehdyt päätökset kuin kaikki käytetyt puheenvuorotkin. Pöytäkirjat laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi; puheenvuorot kuitenkin julkaistaan vain sillä kielellä, millä ne pidetään. Täysistunnon pöytäkirjaan laaditaan istunnon aikana ja julkaistaan eduskunnan verkkopalvelussa sitä mukaa kuin sitä valmistuu.

Loading...
Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
86
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 3.6.2020 klo 16.50—17.52
Täysistunto alkoi klo 16.50. Täysistunto päättyi klo 17.52. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.50—17.52). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-305753
Liite 1A
Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi. 
4
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 4.6.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.52. 
Viimeksi julkaistu 2020-06-03 19.03.05

 Uusimmat pöytäkirjat

PTK 86/2020 vp
Keskiviikko 3.6.2020 klo 16.50—17.52
PTK 85/2020 vp
Keskiviikko 3.6.2020 klo 14.01—16.38
PTK 84/2020 vp
Tiistai 2.6.2020 klo 14.00—16.33
PTK 83/2020 vp
Perjantai 29.5.2020 klo 10.00—13.17
PTK 82/2020 vp
Torstai 28.5.2020 klo 16.00—18.11