Tulevat täysistunnot

​Tulevat täysistunnot

Tällä sivulla julkaistaan tulevien viikkojen täysistuntojen istuntosuunnitelma. Muutokset mahdollisia. 
Loading...
Istuntosuunnitelma
Täysistunto
Istuntosuunnitelma viikoille 23—36/2020
Viikko 23
Tiistai 2.6.2020 klo 14.00
Täysistunto. Lakiehdotuksen I käsittely äänestyksineen (HaVM 8/2020 vp, HE 65/2020 vp). Lakiehdotusten II käsittelyjä (StVM 12/2020 vp, HE 78/2020 vp; StVM 10/2020 vp, HE 102/2020 vp; MmVM 5/2020 vp, HE 76/2020 vp).
Keskiviikko 3.6.2020 klo 14.00
Täysistunto. Hallituksen esitysten lähetekeskusteluja (HE 79, 71 ja 80/2020 vp). Lakiehdotusten I käsittelyjä (MmVM 6/2020 vp, HE 49/2020 vp; SiVM 6/2020 vp, HE 56/2020 vp).
Keskiviikko 3.6.2020
Täysistunto. Ainoassa käsittelyssä valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä (PeVM 19/2020 vp, M 22/2020 vp) sekä valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja ja (PeVM 20/2020 vp, M 23/2020 vp).
Torstai 4.6.2020 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti. Lakiehdotuksen I käsittely (YmVM 4/2020 vp, HE 60/2020 vp).
Perjantai 5.6.2020 klo 13.00
Täysistunto. Lakiehdotuksen II käsittely (HaVM 8/2020 vp, HE 65/2020 vp; keskustelu, ei äänestyksiä).
Viikko 24
Tiistai 9.6.2020 klo 14.00
Täysistunto. Lähetekeskustelussa valtion vuoden 2020 neljäs lisätalousarvioesitys. Lakiehdotuksen II käsittely jatkuu tarvittaessa (HaVM 8/2020 vp, HE 65/2020 vp). Lakiehdotusten II ja I käsittelyjä.
Keskiviikko 10.6.2020 klo 14.00
Täysistunto. Äänestyksiä (HaVM 8/2020 vp, HE65/2020 vp). Ainoassa käsittelyssä selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024 (VaVM x/2020 vp, VNS 1/2020 vp).
Torstai 11.6.2020 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Perjantai 12.6.2020 klo 13.00
Täysistunto.
Viikko 25
Tiistai 16.6.2020 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 17.6.2020 klo 14.00
Täysistunto.
Torstai 18.6.2020 klo 10.00
Täysistunto tarvittaessa.
Ennen kesätaukoa käsiteltävien mietintöjen pöydällepano 17.6.2020
Eurooppa-neuvosto 18. — 19.6.2020
Viikko 26
Tiistai 23.6.2020 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 24.6.2020 klo 12.00
Täysistunto.
Torstai 25.6.2020 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Perjantai 26.6.2020 klo 10.00
Täysistunto.
PN:n kokoukset 22. — 23.6.2020
Euroopan neuvoston istunto Strasbourgissa 22. — 26.6.2020
Viikko 27
Maanantai 29.6.2020 klo 12.00
Täysistunto tarvittaessa.
Tiistai 30.6.2020 klo 10.00
Täysistunto tarvittaessa.
Syysistuntokausi alkaa tiistaina 1.9.2020 klo 14.00
Viimeksi julkaistu 2020-06-03 12.48.05