​​

​Tulevat täysistunnot

Tällä sivulla julkaistaan tulevien viikkojen täysistuntojen istuntosuunnitelma. Muutokset mahdollisia. 

Täysistuntosuunnitel​ma viikoille 21 – 26/2022​
Viikko 21

Tiistai 24.5.2022 klo 14.00

Lähetekeskustelu

 • HE 78/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia)
 • HE 77/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia)
   

Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan. 

Lakiehdotuksen I käsittely

 • MmVM 3/2022 vpHE 56/2022 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (yksim.) 

Lakiehdotuksen II käsittely

 • VaVM 9/2022 vp, HE 37/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (yksim.)
 • VaVM 10/2022 vp, HE 52/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (yksim.) 

Lähetekeskustelu

 • LA 21/2022 vp, Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain 2 luvun muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia)
 • LA 26/2022 vp, Lakialoite laiksi rikoslain 12 luvun muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia)
 • LA 27/2022 vp, Lakialoite laiksi rikoslain 12 luvun muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia)
   

Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan.


Keskiviikko 25.5.2022 klo 14.00

Äänestyksiä

Lakiehdotuksen II käsittely

 • YmVM 2/2022 vp​, HE 27/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi (2 VL: §, hylky, lausumia) ​

Lähetekeskustelu

 • K 11/2022 vp, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2021 (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia). 


Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan.


Ainoa käsittely

 • StVM 8/2022 vp, K 3/2022 vp Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022 (yksim.) 

Lähetekeskustelu

 • LA 55/2021 vp, Lakialoite laiksi vammaisasiavaltuutetusta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia)
 • LA 10/2022 vp, Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 §:n muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia) 

Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan.


Helatorstai 26.5.2022

Perjantai 27.5.2022  (ei täysistuntoa)Viikko 22

Tiistai 31.5.2022 klo 14.00

Lähetekeskustelu 
 • vuoden 2022 toinen lisätalousarvioesitys.

Keskiviikko 1.6.2022 klo 14.00

Torstai 2.6.2022 klo 16.00

Suullinen kyselytunti

Perjantai 3.6.2022 klo 13.00


Viikko 23

Tiistai 7.6.2022 klo 14.00

Keskiviikko 8.6.2022 klo 14.00

Torstai 9.6.2022 klo 16.00

Suullinen kyselytunti

Perjantai 10.6.2022 ei täysistuntoa


Kokoomuksen puoluekokous Kalajoella 10. — 12.6.2022
Keskustan puoluekokous Lappeenrannassa 10. — 12.6.2022
Vasemmistoliiton puoluekokous Porissa 10. — 12.6.2022

Viikko 24

Tiistai 14.6.2022 klo 14.00

Keskiviikko 15.6.2022 klo 14.00

Torstai 16.6.2022 klo 16.00

Suullinen kyselytunti

Perjantai 17.6.2022 klo 13.00


Ennen kesätaukoa käsiteltävien mietintöjen pöydällepano perjantaina 17.6.2022

Viikko 25

Tiistai 21.6.2022 klo 14.00

Keskiviikko 22.6.2022 klo 14.00

Torstai 23.6.2022 klo 10.00 (täysistunto tarvittaessa)


Euroopan neuvoston istunto Strasbourgissa 20. — 24.6.2022 
Eurooppa-neuvosto 23. — 24.6.2022


Viikko 26

Maanantai 27.6.2022 klo 14.00

Tiistai 28.6.2022 klo 10.00 (täysistunto tarvittaessa)

Keskiviikko 29.6.2022 klo 10.00 (äysistunto tarvittaessa)


PN:n kokouksia 27. - 30.6.2022

Syysistuntokausi alkaa tiistaina 6.9.2022