Täysistunnot eduskunnassa

​​​

​Täysistunnot eduskunnassa

Eduskunnan täysistunto on lainsäädäntötyön ja ajankohtaisen poliittisen keskustelun keskeinen areena. Täysistunnot lähetetään suorina verkkolähetyksinä eduskunnan verkkopalvelussa. Suullinen kyselytunti on aina torstaisin klo 16. Eduskunnan täysistuntojen suorien verkkolähetysten ja pidettyjen täysistuntojen videotallenteiden uudet osoitteet löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta.

Loading...
637286884640000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:60bcb608-6c21-4e2d-abe0-ba371c7e7fd4 AND Kielikoodi:fi AND Toimija='Täysistunto*'
Päiväjärjestys
PJ
104
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 26.6.2020 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 25, 26/2020 vp. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 422, 428, 431, 432, 436–439, 442, 443, 446, 448, 449, 452–457, 459, 460, 462, 463, 467, 483/2020 vp. 
2.3
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 25.6.2020 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 79-87/2020 vp. 
3
Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause) (vain äänestys) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) (vain äänestykset) 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotus ja lausumaehdotuksia) 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
8
Valtiopäivien keskeyttäminen
Eduskuntatyön järjestäminen
ETJ 2/2020 vp
Ainoa käsittely
9
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2020-06-25 16.33.42

 Päiväjärjestykset

PJ 104/2020 vp
Perjantai 26.6.2020 klo 10.00
PJ 103/2020 vp
Torstai 25.6.2020 klo 12.00
PJ 102/2020 vp
Keskiviikko 24.6.2020 klo
PJ 101/2020 vp
Tiistai 23.6.2020 klo
PJ 100/2020 vp
Tiistai 23.6.2020 klo
PJ 99/2020 vp
Tiistai 23.6.2020 klo 14.00
PJ 98/2020 vp
Maanantai 22.6.2020 klo 14.00
PJ 97/2020 vp
Keskiviikko 17.6.2020 klo
PJ 96/2020 vp
Keskiviikko 17.6.2020 klo 14.00
PJ 95/2020 vp
Tiistai 16.6.2020 klo 17.00
PJ 94/2020 vp
Tiistai 16.6.2020 klo 14.02
PJ 93/2020 vp
Perjantai 12.6.2020 klo 12.45
PJ 92/2020 vp
Torstai 11.6.2020 klo 16.00
PJ 91/2020 vp
Keskiviikko 10.6.2020 klo 13.45
PJ 90/2020 vp
Tiistai 9.6.2020 klo