Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi vuoden 2022 neljännen lisätalousarvion sekä väliaikaisen sähkötuen

Julkaistu 25.11.2022 16.30
Lamppukuva liittyen sähkönkäyttöön

Eduskunta hyväksyi vuoden 2022 neljännen lisätalousarvion sekä väliaikaisen sähkötuen

Eduskunta on hyväksynyt vuoden 2022 neljännen lisätalousarvion valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 

Vuoden 2022 neljäs lisätalousarvioesitys lisää nettomääräisesti määrärahoja yhteensä 66 milj. euroa ja varsinaisia tuloja yhteensä 322 milj. euroa. Verotuloarvioita ehdotetaan korotettavaksi hieman yli miljardilla eurolla, mikä selittyy kasvaneella ansio- ja pääomatuloveron tuottoarviolla.

Suurimmat menolisäykset esitetään puolustusministeriön hallinnonalalle Suomen puolustusvalmiuden parantamiseen ja Ukrainan tukemiseen. Esitykseen sisältyy muun muassa ylimääräinen lapsilisä, koronaviruspandemiaan liittyviä korvauksia sekä velanhoitomenoja.

Lisäksi lisätalousarvioon sisältyy 6 miljoonaa euroa itärajan esteen pilottihankkeeseen. Perusväylänpitoon lisätään 32,7 milj. euron lisäys, josta 31,4 milj. euroa osoitetaan korjausvelan ja kustannusten nousun hallintaan ja 1,9 milj. euroa Inkoon meriväylän ja Etelä-Suomen talviväylän merimerkintöjen parantamiseksi LNG-kuljetusten sujuvan ja turvallisen satamassakäynnin turvaamiseksi.

Suurimmat määrärahavähennykset tehdään työ- ja elinkeinoministeriön, sisäministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloille.

Neljättä lisätalousarviota sovelletaan 1.12.2022 alkaen.

Väliaikaisen sähkötuen tavoitteena tukea kotitalouksia sähkön hintojen noustua

Eduskunta hyväksyi täysistunnossa perjantaina 25.11. myös esityksen laeiksi väliaikaisesta sähkötuesta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Lain väliaikaisesta sähkötuesta tarkoituksena on tukea niitä kotitalouksia, jotka eivät pysty pienituloisuutensa vuoksi hyödyntämään energiasähkölaskun perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä.  

Sähkötukea maksetaan vakinaisen asunnon sähköenergiasta aiheutuneista kustannuksista vuoden 2023 tammi-huhtikuun aikana. Tukea maksetaan 60 prosenttia kuukausittaisen sähköenergialaskun 400 euroa ylittävältä osalta. Sähköenergiasta maksetulla määrällä tarkoitetaan sähkönkäyttöpaikkaan hankitusta sähköenergiasta maksettua verollista määrää sekä siihen mahdollisesti liittyvää perusmaksua. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon enintään 1 500 euron sähköenergialasku kuukaudessa. Tukea ei makseta, jos kotitalous on saman laskun perusteella saanut toimeentulotukea.

Tukea maksetaan esityksen mukaan vain vakinaisen asunnon sähköenergiasta aiheutuneista kustannuksista. Tilanteissa, joissa kotitaloudella on samanaikaisesti käytössään useampi vakituinen asunto, tukea myönnetään vain yhden sähkönkäyttöpaikan perusteella. Tukea ei saa myöskään esimerkiksi vapaa-ajan asunnon sähkölaskun perusteella.  

Sähkötuki on saajalleen verovapaa. Sähkötukea ei makseta niiltä kuukausilta, joilta tuen määrä olisi pienempi kuin 5 euroa.

Lakia sovelletaan vuoden 2023 verotuksessa.

Eduskunta hyväksyi perjantaina 25.11. täysistunnon toisessa käsittelyssä yhteensä 12 lakiesitystä. 


Aihealueet
Täysistunto