Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

COSAC-puheenjohtajat kokoustivat

Julkaistu 14.1.2022 18.30
EU:n lippuja

COSAC-puheenjohtajat kokoustivat

​Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr.) edusti Suomea perjantaina 14. tammikuuta järjestetyssä COSAC-puheenjohtajien kokouksessa, johon osallistuivat kansallisten parlamenttien EU-valiokuntien puheenjohtajat ja Euroopan parlamentin edustajat. Tapaaminen järjestettiin hybridimuotoisena Pariisista käsin kevään EU-puheenjohtajamaa Ranskan koollekutsumana. Puheenjohtaja Hassi osallistui tapahtumaan etäyhteyksin.

Keskustelun aiheina olivat muun muassa Ranskan EU-puheenjohtajakauden painopisteet sekä euron nykytila ja tulevaisuus. Painopisteinä puheenjohtajakaudella ovat Euroopan suvereniteetti ja strateginen itsenäisyys, taloudellinen elpyminen ja eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen.

Hassi kertoi ensimmäisessä puheenvuorossaan olevansa iloinen puheenjohtajamaan sitoutumisesta EU:n ilmastotavoitteisiin sekä yhteisten arvojen – perusoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion – nostamisesta painopisteeksi. Hassi ilmaisi tukensa EU:n strategisen autonomian vahvistamiselle ja nosti esiin myös uusiin turvallisuusuhkiin kuten kyber- ja hybridiuhkiin varautumisen.

Toisessa puheenvuorossaan Hassi totesi euron tuoneen Euroopan kansalaisille sekä vakautta että epävakautta. Muuttuvassa globaalissa ympäristössä talous- ja rahaliiton ja euroalueen toiminta on elintärkeää. Hassin mukaan sääntelyn uskottavuutta tulee vahvistaa ja sääntöjä yksinkertaistaa. Suhdanteisiin sopeutetun finanssipolitiikan tulisi olla mahdollista ja jäsenmaiden velan kestävyydelle tulisi antaa enemmän painoarvoa.

Hassin mukaan finanssipolitiikan uudistamisen rinnalla tulisi kehittää eurooppalainen ohjausjakso, joka on keskeinen jäsenvaltioiden talouspolitiikan koordinoinnissa. Eurooppalaisessa ohjausjaksossa olisi otettava paremmin huomioon taloudellisten, sosiaalisten, työllisyys- ja ympäristötoimien ja -politiikkojen välinen vuorovaikutus. Hassi kertoi odottavansa innolla keskusteluja EU:n finanssipolitiikan uudistamisesta Ranskan puheenjohtajakaudella.

Kansallisten parlamenttien EU-valiokunnat yhteen kokoava COSAC-konferenssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Ranskan EU-puheenjohtajakauden konferenssi pidetään 3.–5. maaliskuuta.

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta