Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyy Euroopan tulevaisuuskonferenssin rakennetta koskevan julistuksen

Julkaistu 5.3.2021 12.45
Muokattu 5.3.2021 14.01

Eduskunta hyväksyy Euroopan tulevaisuuskonferenssin rakennetta koskevan julistuksen

Euroopan parlamentti, jäsenmaita edustava EU:n neuvosto ja Euroopan komissio ovat valmistelleet Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia, jonka on tarkoitus tuoda yhteen erityisesti nuoria kansalaisia ja EU:n toimielinten edustajia.

Konferenssin yksityiskohdista sovitaan toimielinten yhteisellä julistuksella. Suuri valiokunta päätti tänään, että eduskunnan puolesta tulevaisuuskonferenssin rakennetta koskeva julistus on hyväksyttävissä. Valiokunta käsitteli asiaa valtioneuvoston kirjelmän EJ 1/2021 – E 3/2020 pohjalta.

Suuri valiokunta pitää tärkeänä, että konferenssin toiminnassa varmistetaan toimielinten tasapaino, tasa-arvoinen edustus ja turvataan kansallisten parlamenttien osallistumismahdollisuudet konferenssin työhön. Valiokunta pitää hyvänä, että kaikki kansalliset parlamentit ovat edustettuina konferenssin täysistunnossa ja COSAC:in kautta myös sen johtokunnassa.

Suuri valiokunta pitää tärkeänä, että kansallisten parlamenttien valtuuskuntien osallistuminen täysistuntoon toteutetaan tavalla, joka varmistaa poliittisen edustavuuden ja poliittisten ryhmien vaikutusmahdollisuudet riittävällä tavalla.

Valiokunta muistuttaa, että perustuslain 93, 96 ja 97 §:n säännökset Suomen edustautumisesta Euroopan unionin päätöksenteossa sekä sitä koskevasta kotimaisesta kannanmuodostuksesta koskevat myös tulevaisuuskonferenssia siitä huolimatta, että konferenssin työhön osallistuu kansallisista parlamenteista valittuja edustajia.

Euroopan tulevaisuuskonferenssi on tarkoitus käynnistää mahdollisimman pian sen jälkeen, kun yhteinen julistus on allekirjoitettu. Muodollinen käynnistystilaisuus voitaisiin mahdollisesti järjestää Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta. Konferenssin lopputuloksista on tarkoitus raportoida keväällä 2022.

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat