Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Kolme suomalaista kansanedustajaa osallistui COSAC-täysistuntoon Prahassa

Julkaistu 15.11.2022 15.45

​Suuren valiokunan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr.) sekä valiokunnan jäsenet Pia Kauma (kok.) ja Arto Pirttilahti (kesk.) edustivat Suomea COSAC-kokouksessa Prahassa. ​

Kolme suomalaista kansanedustajaa osallistui COSAC-täysistuntoon Prahassa

Kansanedustajat korostivat puheenvuoroissaan Ukrainan tukemista, vihreää siirtymää, sisämarkkinoiden toimivuutta sekä kansalaisten mukaan ottamista EU-politiikantekoon. EU:n jäsenmaiden kansallisten parlamenttien 68. COSAC-täysistunto tuomitsi jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja ilmaisi vahvan tukensa Ukrainalle. COSAC kehotti kannanotossaan kansallisia parlamentteja julistamaan Venäjän nykyhallinnon terroristiseksi. Tämä vastaa Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen lokakuussa ottamaan kantaa. 

Kokouksen muita keskeisiä aiheita olivat EU:n strateginen autonomia ja Länsi-Balkanin sekä itäisen kumppanuuden maiden eurooppalainen perspektiivi. Eduskunnan valiokunnan valtuuskuntaan kuuluivat suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr.) sekä valiokunnan jäsenet Pia Kauma (kok.) ja Arto Pirttilahti (kesk.).

Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr.) korosti puheenvuorossaan, että Ukraina puolustaa kaikkia eurooppalaisia ja että Venäjän armeija on tehnyt maassa hirvittäviä sotarikoksia samaan aikaan, kun Venäjän presidentti muuttaa maataan suureksi vankilaksi. Hän nosti esiin myös tarpeen vauhdittaa vihreää siirtymää riippuvuuden vähentämiseksi Venäjästä.

”EU:n toiminta on nyt tärkeää. Vihreää siirtymää pitää nopeuttaa. Ei auta, jos siirrämme energiaostot yhdeltä diktatuurilta toiselle. Uusiutuva energia auttaa ilmastokriisin ratkaisun lisäksi energian saannin varmuutta ja energiaomavaraisuutta”, puheenjohtaja Hassi sanoi.

“Samalla kun vähennämme riippuvuuttamme Venäjän fossiilisista polttoaineista, meidän pitää tarkastella huolellisesti myös Euroopan muita riippuvuuksia, esimerkiksi Kiinasta”, totesi puolestaan edustaja Arto Pirttilahti (kesk.). 

Edustaja Pirttilahti totesi myös, että EU:n ennallistamisasetus ei ole nykymuodossaan hyväksyttävä ja korosti, että asetusehdotus on liian yksioikoinen ja sitä olisi muutettava merkittävästi. Pirttilahti nosti puheenvuorossaan esiin lisäksi, että on tärkeää tukea EU:n sisämarkkinoiden toimintaa sekä investointeja EU:hun. 

Edustaja Pia Kauma puolestaan nosti esiin EU:n yhtenäisyyden tärkeyden Ukrainan tukemisessa, vaikka nousevat hinnat vievät yhä enemmän tilaa ihmisten ajatuksissa. Hän myös korosti kansalaisten roolia EU:n päätöksenteossa.

”EU:n tulevaisuuskonferenssissa sanottiin, että on tärkeää ottaa kansalaiset mukaan EU:n politiikantekoon. Kävi kuitenkin päinvastoin: komission valta on kasvanut, mikä näkyy muun muassa ennallistamisasetuksessa ja delegoitujen säädöksien lisääntymisenä. Jos ja kun haluamme pitää kansalaiset sitoutuneena EU:hun, on päätökset tehtävä lähellä ihmisiä”, edustaja Kauma sanoi.

Kansallisten parlamenttien EU-valiokuntien ja Euroopan parlamentin edustajien konferenssi COSAC perustettiin vuonna 1989 vahvistamaan kansallisten parlamenttien keskinäistä tiedonvaihtoa sekä roolia EU:n päätöksenteossa. Lissabonin sopimuksen liitepöytäkirjan nojalla COSAC voi saattaa aiheellisina pitämänsä näkemykset mistä tahansa aiheesta Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission tietoon.

Lue lisää Tshekin EU-puheenjohtajuuskauden parlamentaarisista tapahtumista​

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat