Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi lait kansainvälisestä avun antamisesta sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

Julkaistu 6.6.2017 16.20
Muokattu 6.6.2017 16.26

Eduskunta hyväksyi lait kansainvälisestä avun antamisesta sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

Eduskunnan täysistunnossa tiistaina 6. kesäkuuta hyväksyttiin toisessa käsittelyssä seuraavat lait:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 72/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.


Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 228/2016 vp sisältyvät 1.-6. ja 8.-27. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy mietinnössä ehdotetut uudet 28. ja 29. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 228/2016 vp sisältyvän 7. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt.
Eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asia on loppuun käsitelty.


Katso lisätiedot

(Eduskunnan kirjaston lakihankkeiden tietopaketit - LATI)
Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus

Eduskunnan täysistunnon pöytäkirja 6.6.2017


Aihealueet
Täysistunto; Lakien säätäminen