Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Maa- ja metsätalousvaliokunta ei ole tyytyväinen saamaansa selvitykseen EU:n eläinpalkkioiden maksamisesta

Julkaistu 29.9.2022 11.00

Maa- ja metsätalousvaliokunta ei ole tyytyväinen saamaansa selvitykseen EU:n eläinpalkkioiden maksamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunta on käsitellyt omana asianaan EU:n eläinpalkkioiden maksamista tiloille (O 38/2022). Valiokunta pyysi heinäkuussa 2022 maa- ja metsätalousministeriöltä sekä Ruokavirastolta selvitystä eläintukien maksamiseen liittyvistä ongelmista. Valiokunta pyysi myös arviota toimenpiteistä ja mahdollisista lisäresursseista, jotka mahdollistaisivat tukien maksamisen vuoden 2022 aikana. 

Valiokunta on käsitellyt elokuussa 2022 saapuneen maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston yhteisen selvityksen, mutta ei pidä sitä riittävä. Selvityksessä todetaan, että maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston tavoitteena on löytää keinoja tukijärjestelmään tehtyjen muutosten vaikutusten lieventämiseen. Selvityksen mukaan ELY-keskusten lisäresurssitarvetta ja mahdollisuuksia lisätä tai siirtää Ruokaviraston sisäisiä resursseja arvioidaan. 

Valiokunta painottaa, että se edellyttää ennakoiden maksamista, vaikka tämä vaatisi lisäresursseja tai ilmoitusta poikkeusmenettelystä komissioon ja mahdollisia korjauksia ja takaisinperintöjä lopullisen maksatuksen yhteydessä. Valiokunnan mukaan tieto tarvittavista lisäresursseista ja muista toimenpiteistä tukien maksamisen turvaamiseksi mahdollisimman nopeassa aikataulussa tarvitaan välittömästi. Samalla tulee varmistaa, että tukien maksutapaan tehtävät muutokset eivät vaikuta haitallisesti vuoden 2023 tukijärjestelmän toimeenpanoon.​

Aihealueet
Maa- ja metsätalousvaliokunta