Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Oppivelvollisuuslaki ensimmäisessä käsittelyssä

Julkaistu 8.12.2020 19.55
Muokattu 9.12.2020 14.35

Oppivelvollisuuslaki ensimmäisessä käsittelyssä

​​​Eduskunta keskusteli täysistunnossa tiistaina 8.joulukuuta oppivelvollisuusuudistuksesta. Keskustelun pohjana oli sivistysvaliokunnan mietintö (SiVM 15/2020 vp).

Sivistysvaliokunta esitti mietinnössään, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen osin muutettuna. Valiokunta esitti, että keskeinen ehdotus oppivelvollisuuden pidentämisestä 18 ikävuoteen toteutettaisiin. Mietintöön sisältyi kaksi vastalausetta.​​

Hallituksen oppivelvollisuusuudistuksen tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021 ja se koskee ensimmäisen kerran perusopetuksen keväällä 2021 päättäviä nuoria

Oppivelvollisuusiän noston lisäksi uudistushankkeessa esitetään, että opetus on oppivelvolliselle maksutonta tutkinnon suorittamiseen asti. Myös kaikki toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet ovat uudistuksen jälkeen oppivelvolliselle maksuttomia.

Ensimmäisen käsittelyn päätteeksi eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen (HE 173/2020 vp) sisältyvät lakiehdotukset sivistysvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Aihealueet
Täysistunto; Nuorten eduskunta