Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Pääministeri Marin suuren valiokunnan kuultavana tulevasta Eurooppa-neuvoston kokouksesta

Julkaistu 20.10.2021 14.45
EU:n lippu

Pääministeri Marin suuren valiokunnan kuultavana tulevasta Eurooppa-neuvoston kokouksesta

​​Pääministeri Sanna Marin (sd.) oli suuren valiokunnan kuultavana ennen 21. ja 22. lokakuuta järjestettävää Eurooppa-neuvoston kokousta. Kokouksen aiheita ovat EU:n koronatoimet, digitalisaatio, energian hinnat, muuttoliike ja kauppapolitiikka sekä ulkosuhdeasioissa muun muassa joulukuussa järjestettävä itäisen kumppanuuden huippukokous sekä Glasgow'n COP26-ilmastokokous.

Suuri valiokunta keskusteli pääministeri Marinin kanssa laajasti tulevan Eurooppa-neuvoston kokouksen asialistaan liittyvistä teemoista kuten EU:n digitaalisesta sisämarkkinasta ja sen globaalista kilpailukyvystä. Lisäksi keskustelua käytiin mm. sähkön hinnasta, digijättien säätelystä ja EU:n kunnianhimosta kauppapolitiikassa.

Pääministeri Marin ennakoi energian hintojen ja muuttoliikkeen hallitsevan Eurooppa-neuvoston kokousta. Suomi pitää energian hintojen nousun vaikutuksia kuluttajille valitettavana. Fossiilisista polttoaineista luopuminen ja uusiutuvan energian ja muiden päästöttömien energialähteiden osuuden kasvattaminen on tärkeää, koska nämä myös suojaavat hintashokeilta pidemmällä aikavälillä. EU:n ei tulisi ryhtyä toimiin, jotka aiheuttaisivat häiriöitä päästökauppajärjestelmälle tai sähkömarkkinoille. On myös tärkeää, että hintojen nousun perusteella ei luoda uusia EU:n sisäisiä tulonjakomekanismeja.

Pääministeri Marin totesi, että muuttoliike edellyttää kokonaisvaltaisia, yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja. Kuluvalla rahoituskehyskaudella muuttoliikkeen hallintaan kohdennettavia varoja on hyödynnettävä tehokkaasti. Kumppanuudet lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa ovat keskeisiä. EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän osalta on pyrittävä ratkaisuihin.​

Tavoitteet digitalisaatiolle ja kauppapolitiikalle

Pääministeri Marin kertoi selvityksessään Suomen pitävän tärkeänä, että digitalisaatiolle asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita. Hän korosti sisämarkkinoiden kehittämistä ja digitalisaation kytkemistä osaksi vihreää siirtymää. Myös datan hyödyntäminen on tärkeää, mutta samalla perusoikeuksien toteutumisesta, tietoturvasta sekä kuluttajan- ja tietosuojasta on huolehdittava. Marin korosti myös EU:n strategiseen autonomiaan liittyvän kriittisten komponenttien jakeluketjujen ja saatavuuden turvaamista. Suomi tukee EU:n digi- ja kyberpolitiikkaan liittyvien ulkosuhteiden sekä EU:n kybertoimintakyvyn vahvistamista.

Marin totesi Suomen tukevan komission EU:n kauppapolitiikalle asettamia tavoitteita avoimuudesta, kestävyydestä ja määrätietoisuudesta. EU:n on pysyttävä avoimena kansainväliselle kaupalle ja investoinneille ja EU:lla on oltava johtorooli Maailman kauppajärjestön uudistamisessa. Kauppapolitiikan tärkeää tukevaa roolia kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä on yhä vahvistettava.

Aihealueet
Suuri valiokunta; Valiokunnat; EU-asiat